Sťažovanie sa na utrpené krivdy


24. júla 2021
  Pokladnica viery

Nakoľko len možno, nesťažuj sa pred nikým pre utrpenú krivdu, je isté, že ten, kto sa sťažuje, ten sa obyčajne nevyhne hriechu. Sebaláska vidí vždy väčšiu krivdu, ako nastala v skutočnosti. Nikdy sa tiež nežaluj takým osobám, ktoré sú náhlivé a zlomyseľné. …

Skutočne trpezlivý sa nesťažuje vo svojej biede, ani si nežiada, aby ho druhý poľutoval. O svojom utrpení rozpráva pravdivo, jednoducho, jasne, ani ho nezväčšuje, ani nehorekuje.

Sv. František Saleský – Filotea

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!