Stane sa pandémia koronavírusu spúšťačom nových spoločenských zmien?

Branislav Krasnovský
29. septembra 2020
  Spoločnosť

Politické elity v štátoch EÚ nás už niekoľko mesiacov masírujú mantrou koronavírusu a tvrdeniami, že po koronavíruse už nič nebude tak ako predtým. Masírujú nás takýmito informáciami už dostatočne dlho, takže by sme mali zbystriť svoju pozornosť, politickým elitám sa vďaka koronavírusu podarilo umelo rozdeliť obyvateľstvo na dve hlavé skupiny (vyznávači a popierači koronavírusu), ktoré sa začínajú konfrontačne vyhraňovať, čo môže byť v budúcnosti problémom.

Rozdeľovanie obyvateľstva pomocou koronavírusu

Obyvateľstvo v štátoch EÚ sa začína umelo deliť na základe svojho postoja ku koronavírusu na dve skupiny, na skupinu vyznavačov a na skupinu popieračov koronavírusu.

Skupina “vyznavačov koronavírusu” politikom verí a je presvedčená, že koronavírus je nebezpečná pandémia, ktorá ohrozuje ľudstvo, možno viac ako pandémia španielskej chrípky či čierneho moru a veria aj tomu, že ak budú dodržiavať príkazy politikov, zásady hygieny a budú sa masívne dezinfikovať, nad pandémiou zvíťazia a svet sa vráti do starých koľají.

Druhú skupinu predstavujú tí, ktorí sú presvedčení, že v prípade koronavírusu sme svedkami efektívnej manipulácie más, vypracovanej odborníkmi.  Dôvodov, prečo politické elity môžu chcieť manipulovať spoločnosť je viacero. Pritom popierači koronavírusu nespochybňujú samotnú existenciu koronavírusu, ten podobne ako chrípka samozrejme existuje a má aj približne aj rovnakú smrtiacu účinnosť ako chrípka, ale hystéria okolo koronavírusu je podľa nich neadekvátna a umelá. Koronavírus slúži politikom na manipuláciu spoločnosti a je prvým krokom k prípadným novým spoločenským zmenám.

Video covid 19 song.

Tri dôvody prečo prišlo k „operácii koronavírus“

Podľa popieračov koronavírusu hlavným dôvodom prečo prišlo k ”operácii koronavírus” je to, že vďaka koronavírusu sa budú môcť politické elity EÚ vyvliecť zo zodpovednosti za zhoršenú ekonomickú situáciu v ktorej sa EÚ nachádza. Klamstvá “o trvalom ekonomickom raste”, (ktorým mimochodom verila obrovská časť obyvateľstva EÚ) sa skončili vďaka kríze v roku 2008, ktorá ukázala že žiaden trvalý ekonomický rast neexistuje, veľká časť populácie ale začala veriť novým klamstvám politikov. Koronavírus budú politické elity používať ako dôvod, ktorým budú vysvetľovať zhoršenie ekonomickej situácie. Skupina vyznávačov koronavírusu im uverí, pretože uverili aj ich klamstvám o koronavírusovej pandémii, takže veľká časť obyvateľstva nebude voči politickým elitám vystupovať kriticky

Druhým dôvodom, prečo prišlo k “operácii koronavírus” je skutočnosť, že vďaka koronavírusu sa nehorázne finančne obohatia farmaceutické spoločnosti, ktoré už dnes výraznou mierou ovplyvňujú životy obyvateľov štátov EÚ a dokážu si nájsť cestu aj k politikom, pretože „neexistuje pevnosť, do ktorej by nevošiel osol s nákladom zlata“.

Dôležité však pre európske farmaceutické spoločnosti je, aby sa v EÚ používala “ideovo-politicky správna demokratická vakcína”, pretože ak financie za vakcínu zhrabnú čínske alebo ruské farmaceutické spoločnosti, “operácia koronavírus” nemala zmysel. (O tom, že pre veriaceho katolíka je vakcína, ktorá vznikla na základe genetických manipulácii z bunkami potratených detí neprijateľná, sme už na portáli Christianitas písali).

Takisto je možné, že časť financií sa použije aj na oživenie ekonomiky EÚ a USA, ani politické elity v EÚ a USA si totiž nemusia priať tak tvrdý reset, aký zažilo napríklad Rusko po rozpade ZSSR. (Vďaka rozpadu ZSSR a RVHP mali Američania v rokoch 1991-1998 jediný krát po roku 1945 prebytok v rozpočte, menšiu časť z koláča získala aj vtedajšia EÚ).

Tretím dôvodom, prečo prišlo k “operácii koronavírus” je skutočnosť, že sa postupne začína meniť politická situácia v USA a EÚ, čo môže viesť k výrazným zmenám v spoločnosti Západu. Hnutia Black Lives Matters, gender ideológiu, masívnu imigráciu islamského obyvateľstva, potraty či presadzovanie pseudo-ekologického radikalizmu a útoky voči kresťanstvu či tradičnej rodine môžeme síce vnímať parciálne ako vnútorne nesúvisiace témy, ale v skutočnosti ide o premyslený ľavicovo-liberálny neomarxistický projekt, na konci ktorého môže byť totálna zmena spoločenského zriadenia. Koronavírus presadzovaniu týchto neomarxisticko ľavicovo-liberálnych zmien môže výrazne pomôcť.

Video Black Lives Matters.

Možno niekto vníma informácie o neomarxistických a ľavicovo-liberálnych zmenách ako čosi nemysliteľné či dokonca ako konšpiračné strašenie spoločnosti, ku ktorému nemôže prísť. Máme predsa demokratické princípy, slobody a práva, existujú zažité demokratické princípy a ústava, treba dôverovať politickým elitám a zdravému rozumu atď…

Pre tých, ktorí nesúhlasia len toľko – napriek existujúcej demokracii, ústave, politikom a zdravému rozumu stačilo pre zmenu spoločenského zriadenia Hitlerovi a nacistom približne 6 rokov k tomu, aby pripravili Nemecko na II. svetovú vojnu. Boľševikom trvalo od roku 1918 takisto približne 6 rokov, kým sa po roku 1924 dostali k Stalinovi, Gorbačov za 6 rokov svojho pôsobenia (1985-1991) priviedol ZSSR ku krachu. Československým komunistom stačili po roku 1945 len tri roky k februáru 1948 aby sa dostali k moci, približne od roku 1951 sa začína československý komunistický teror – takže opätovne aj v prípade československých komunistov ide približne o obdobie 6 rokov, kedy komunisti u nás nastolili režim podľa vlastných predstáv, ktorý sa začal kozmeticky meniť až po roku 1968. Ak je koronavírus prvým krokom, uvidíme čo nastane o 6 rokov…

Manipulácia spoločnosti vždy vyhovuje politikom

Manipulácia spoločnosti vždy pomáha politikom. Manipulovať verejnou mienkou vôbec nie je tak náročné, ako sa na prvý pohľad zdá. V prvom rade školení manipulátori vedia, že na ich strane je axióma, podľa ktorej v akejkoľvek spoločnosti „vždy existuje veľká a málo inteligentná skupina obyvateľov, ktorá nepotrebuje kriticky myslieť, či už z pohodlnosti alebo z vrodenej hlúposti a vždy nekriticky verí tomu, čím je systematicky masírovaná a manipulovaná zo strany masovokomunikačných prostriedkov“. Bolo tak za Hitlera, bolo tak za Stalina, bolo tak za Gottwada, je tak aj za EÚ a jej lídrov Merkelovej, Macrona či nášho premiéra Matoviča, ktorý od spoločnosti dôsledne vyžaduje dodržiavanie pokynov, ktoré ale sám ako príslušník politických pseudo-elít nedodržiava.

Vďaka hystérii s koronavírusom, manipulatívnemu rozdeleniu spoločnosti na „vyznavačov a popieračov koronavírusu“, sa vytvorila nová zlomová línia v spoločnosti, okolo ktorej sa bude šíriť napätie bez toho, aby sa spoločnosť venovala skutočnému problému a tým sú čoraz viac nekompetentné politické elity so svojimi politickými a ekonomickými prehmatmi a škandálmi. 

Podobne ako v USA, kde rastie napätie medzi prívržencami a odporcami prezidenta Trumpa, aj v Európe môže rásť napätie na spomenutej zlomovej línii, kde okrem koronavírusu sa budú nabaľovať aj ďalšie vyššie  spomenuté neomarxistické a liberálne témy a atribúty (BLM, potraty, LGBT, útoky voči kresťanstvu, rodine…), ktoré sa spoločnosti už dlhšiu dobu sústavne podsúvajú. Dôležité pre manipulátorov je, aby napätie v spoločnosti neochabovalo, preto bude potrebné napätie a hysterizáciu spoločnosti udržiavať na určitej úrovni, podľa známych a odskúšaných scenárov. 

Pre “vyznavačov koronavírusu” je charakteristický ešte ďalší dôležitý prvok. Obávajú sa o svoje zdravie a životy, čo bude veľmi pravdepodobne viesť k ich ďalšej vnútornej radikalizácii a budú cítiť čoraz väčší odpor voči “popieračom koronavírusu”, pretože tí, ak nemajú v MHD zakrytý nos, šíria okolo seba koronavírus.

Postupom času v spoločnosti pribúdajú kritické hlasy odborníkov, ktorí tvrdia, že rúška nemajú opodstatnenie a koronavírus je témou zneužívanou politikmi. Pribúdajú právnici, ktorí tvrdia, že nariadenia politikov ohľadne koronavírusu sú v rozpore s ústavou. Prečo by mali napríklad občania na Slovensku akceptovať požiadavky, ktoré neodsúhlasila zákonnou cestou Národná Rada SR a presadzuje ich len premiér a členovia jeho vlády, navyše samotný premiér tieto zákony nedodržiava, ale o to viac ale útočí na občanov? 

Video Bukovský o Matovičovej svadbe.

Pokiaľ ale bude existovať v spoločnosti vnútorná rozpoltenosť, zmätok, hystéria, silnieť udavačstvo a občania budú poslušne reagovať na vymývania mozgov, môžu súčasné politické elity nielen pokojne spávať, pretože im nič nehrozí, ale môžu dokonca presadzovať zavádzanie nových manipulatívnych prvkov do života spoločnosti, pretože to im umožňuje pohodlnejšie vládnuť, získavať neetické výhody a vyššiu mieru beztrestnosti.