Srdce pevné ako z ocele


7. júna 2021
  Pokladnica viery

Teraz už vieš, o kom hovoríme: toto je charakterný mladík! O tom, kto má vznešené zásady, ideály a vie pri nich aj vytrvať. Vytrvať aj vtedy, keby sa nikto iný na svete k týmto vznešeným ideálom nepriznával. I vtedy, keby bol okolo neho každý bez chrbtovej kosti a bezcharakterný. Vytrvať aj cez tisíceré protiviace sa zlé príklady. Vytrvať pri svojich zásadách za každých okolností – to je, veru, veľmi často úžasne ťažké…

Ak v nevyrovnanom spoločenstve chlapcov na najsvätejšie náboženské pravdy kydajú posmešky a žlč, a zo starých antikvárnych kníh vyhrabanými „dôvodmi“ i bezočivým rehotaním sa podvracajú učenia náboženstva, vtedy bez urážania, ale s pevnou smelosťou, s imponujúcou znalosťou, odhalením pseudomudráctiev a omylov – zastať sa pohanených, vysmievaných náboženských právd – na to treba hrdinský charakter a heroizmus…

Pompejský vojak, ktorý stál na stráži, keď vybuchol Vezuv a jeho horúca, ohnivá láva všetko zničila, okolo neho všetko sa rútilo, všetko ničilo, všetko sa kolísalo, ale on sa nepohol, nie, ani na krok sa nepohol z toho miesta, kde ho povinnosť postavila. Vidíš, priateľu: túto chrbtovú kosť, túto vernosť k zásadám, toto pozdvihnuté čelo – toto voláme charakterom!

Tihamer Tóth – Rady mladým mužom