Spoliehaj sa iba na Boha


4. mája 2021
  Pokladnica viery

Márny je ten, kto svoju nádej zakladá na ľuďoch alebo iných tvoroch. Nehanbi sa slúžiť iným s láskou Ježiša Krista a zdať sa chudobným na tomto svete. Nespoliehaj sa na seba, ale založ všetku svoju nádej na Bohu. Rob čo môžeš a Boh bude nápomocný tvojej dobrej vôli.

Nedôveruj svojej vedomosti alebo chytrosti kohokoľvek živého, ale radšej milosti Boha; On pokorným pomáha, ale hrdých ponižuje.

Nehonos sa bohatstvom, ak ho máš, ani priateľmi, pretože sú mocní, ale hľadaj slávu svoju len v Bohu, od ktorého máme všetko a ktorý si nadovšetko žiada dať nám seba samého.

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Krista