Slovensko: Viac ako pol milióna eur na ekologickú kampaň o výmene kotlov v domácnostiach


23. júla 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Ekologický roh hojnosti sa začína pomaly, ale isto otvárať a budú sa z neho sypať peniaze na hlavy príčinlivých firiem a mimovládnych organizácií. Len na marketingovú kampaň, ktorá má motivovať občanov, aby si vymenili v domácnostiach svoje kotly na tuhé palivo, za kotly ekologicky vhodné, vyčlenila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) viac ako pol milióna eur, presne 530 386,67 eura. Táto suma je bez DPH. Správu priniesol vestník Úradu pre verejné obstarávanie.

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, čiže ide o štátnu organizáciu, ktorá je financovaná jednak z peňazí daňových poplatníkov a z európskeho „zeleného“ fondu, ktorý Brusel enormne navýšil počas minuloročnej prvej fázy hygienických výnimočných stavov Veľkého resetu.

Marketingová kampaň má byť financovaná z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý bol schválený Európskou komisiou už v roku 2014 a je riadený Ministerstvom životného prostredia SR. Jeho celková alokácia za zdroje EÚ predstavuje viac ako 3 miliardy eur, presne 3 137 900 110 eur.1 Bude teda z čoho rozdávať a budovať novú ekologickú Európu na Slovensku.

A aké dôležité veci pre blaho občanov bude mať táto marketingová kampaň za pol milióna eur na starosti? Ako uvádza agentúra TASR, kampaň má obsahovať filmové služby a videoslužby, výrobu filmov a videí, tvorbu reklamných, propagačných a informačných filmov, služby na výrobu rozhlasových programov, služby na organizovanie seminárov, podujatí a konferencií v hoteloch.

Pred usilovnými propagátormi sa tak črtajú krásne zelené zajtrajšky. Obzvlášť semináre a konferencie v hoteloch, kde budú bojovať za lepšiu klímu, sa nepochybne stanú obľúbenou formou šírenia osvety. Množstvo nádejných pokrokových talentov z radov mimovládnych aktivistov, mladých umelcov s tými správnymi názormi, ako aj starých harcovníkov propagačno-štátno-mimovládneho priemyslu dostane zaiste príležitosť. Nezabúdajme, že v talóne operačného programu Kvalita životného prostredia sú 3 miliardy eur. A ktovie, čo všetko bude treba v slovenských domácnostiach, verejných priestoroch a firmách, vymeniť a tým pádom aj spropagovať.

BM

Titulný obrázok – Hippopx.com

1 https://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/op-kzp.html

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!