Rozvážnosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
19. marca 2021
  Podcasty  

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa. V osobe sv. Jozefa vidíme rozvážnosť, kreatívnu odvahu, silnú vieru ktorá vie premeniť problém na príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť.

Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok „spravodlivý človek“ (porov. Mt 1, 19): on, ktorý je strážcom „intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše“, uchovávateľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností.

Čnosť spravodlivosti a rozvážnosť exemplárne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, ktorý je zákonom milosrdenstva, „pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočneniu pravej spravodlivosti”.