Rok sv. Jozefa: ako si Cirkev uctievala sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
20. januára 2021
  Podcasty  

Svätý Otec vyhlásil 8. decembra 2020 mimoriadny Rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Ide o rok zasvätený úcte k tomuto veľkému patrónovi a svätcovi. Svätý Otec František tak urobil apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje týmito charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok svätého Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá do 8. decembra 2021.

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“.

Zdroj titulného obrázku

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!