Rok 2020 s portálom Christianitas, plány do budúcna

Redakcia
31. decembra 2020
  Spoločnosť

Drahí priaznivci portálu Christianitas,

náš portál, ako aj celý svet, má za sebou turbulentný a neobyčajný rok. Rok, v ktorom sa mnohé vyjasnilo. To, čo dlhý čas kvasilo pod povrchom, indície a tušenia, sa buď potvrdilo alebo vyvrátilo. Nastalo triedenie duší. Len málokto alebo skôr nikto nezostane bokom v tomto preosievaní pšenice.

Ani náš portál nestál a naďalej nemieni stáť bokom, nech by tlak sveta akokoľvek narastal a snažil sa nás zomlieť. Že narastať bude, o tom niet pochýb. Cirkev a svet sa polarizujú a každý si bude musieť vybrať, na ktorú stranu sa postaví. Náš výber je jasný – stojíme cirkevne na strane Tradície a nemenného učenia katolíckej Cirkvi, politicky na strane radikálneho konzervativizmu a kultúrno-civilizačne na strane predností a výnimočnosti európskej kultúry a civilizácie.

Čo sa nám počas tohto roka podarilo?

V máji sme spustili rozšírenú a graficky modifikovanú verziu nášho portálu, obohatenú o aktuálne správy z Cirkvi a zo spoločnosti. Správy, ktoré sa dotýkajú kresťanstva, kultúrnej revolúcie a konzervatívnej politiky.

Počas roka nám poskytli rozhovory viaceré osobnosti cirkevného a politického života. Spomeňme aspoň tých najvýznamnejších: nitrianskeho biskupa Judáka, biskupa Stolárika, nového spišského biskupa Kuboša, či emeritného arcibiskupa Jána Sokola. Z konzervatívne orientovaných politikov to bol Vladimír Palko, Ján Čarnogurský, ale aj poslanec parlamentu Martin Čepček.

Aké sú naše plány do budúcnosti?

V prvom rade je to samozrejme boj za Tradíciu a Cirkev. V konkrétnych krokoch by sme radi rozšírili naše aktivity o natáčanie videí s teologickými, historickými a politickými komentármi. Tiež by sme chceli rozšíriť redakciu o ďalších členov a pokiaľ to umožní situácia v štáte, tak sa radi podujmeme na organizovanie rôznych verejných prednáškových a edukačných podujatí. Tieto projekty budú značne nákladné, preto Vás prosíme aj touto cestou o finančnú podporu.

Chceme Vám poďakovať za vašu doterajšiu podporu a zároveň Vás poprosiť o zachovanie vašej priazne. Vďaka vašim príspevkom môžeme prinášať informácie, ktoré sú pre väčšinu radových katolíkov nedostupné alebo dokonca zatajované.

Parafrázujúc slová Benedikta XVI., modlite sa za nás, aby sme neutiekli pred vlkmi. Modlite sa aj za kňazov, ktorí nám prinášajú sviatosti. Nikto nám nepremení chlieb a víno na Ježiša Krista, iba kňazi! Obhajujte učenie Cirkvi aj s našou malou edukačnou pomocou. Nebojte sa a nehanbite sa vyznávať vieru. Nepriatelia Cirkvi využívajú našu vlažnosť, zneužívajú kompromisných kresťanov na svoje temné ciele podkopania základov Cirkvi. Vzdelávajte sa, aby ste boli schopní argumentovať a prinášať odpadnutú masu kresťanov naspäť k sviatostnému životu. Cvičte sa v cnostiach, aby ste boli dobrými kresťanmi, pretože príklady najviac priťahujú. Pôst a modlitba, ruženec a sebazapieranie. Je možné, že Vás budú napádať, zosmiešňovať, vyčleňovať. Ale skrze utrpenie, obetu sa získava najviac duší. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. (Jn 15, 13)

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na spoločný boj za tradičné hodnoty Cirkvi aj európskej civilizácie. S pevnou dôverou v slová Nášho Spasiteľa, ktoré povedal o katolíckej Cirkvi: „Brány pekelné ju nepremôžu.“

Redakcia Christianitas


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!