Rodina Nepoškvrnenej si pripomína 30 rokov od svojho schválenia


10. júna 2021
  Krátke správy - Cirkev

Rodina Nepoškvrnenej si v utorok pripomenula 30 rokov od svojho schválenia 8. júna 1991 na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Rodinu Nepoškvrnenej schválil svätý pápež a člen Rodiny Nepoškvrnenej Ján Pavol II. Pri tejto príležitosti sa v Martine, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, konalo spoločné stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej, a to v obmedzenom počte.

Na úvod sa prihovorila generálna predstavená Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok Pavla Draganová. V príhovore pripomenula najmä zakladateľku Rodiny Nepoškvrnenej sestru Bernardetu Pánčiovú (na titulnej snímke): „Sestra Bernadeta, práve vďaka svojej chorobe, bola veľmi blízko chorým a mohla im pomáhať. Mnohým pomohla prijať ich osobný kríž a pochopiť zmysel a cenu utrpenia, ktoré je spojené s Kristovou obetou. Navonok bola drobná a krehká, ale vnútorne bola silná a odvážna. Bezvýhradne dôverovala Bohu a to za každých okolností a takto to bolo aj pri zakladaní združenia.“

V programe bola aj modlitba rozjímavého slávnostného ruženca. Program vyvrcholil slávnostnou Svätou omšou so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom.

Rodina Nepoškvrnenej je združenie chorých, ale aj zdravých ľudí, ktorí sa rozhodli sa vzájomne podporovať, pomáhať si a spájať sa vo vzájomnej modlitbe sv. ruženca každý deň o 15. hodine. Cieľom Združenia je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim Spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž.

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej dôsledne žijú Evanjelium, žijú a cítia s Cirkvou, nesú svoj Kríž, každý deň sa modlia modlitbu posvätného ruženca na spoločné úmysly. O 15:00 hodine sa duchovne stretávajú pod krížom, kedy sa po krátkej adorácii modlia Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu nielen za všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej, ale aj za chorých a opustených na celom svete.

Ústredným sviatkom Rodiny Nepoškvrnenej je 8. december, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň členovia Rodiny Nepoškvrnenej s hlbokou dôverou zverujú seba, svoje rodiny i celú Rodinu Nepoškvrnenej pod mocnú ochranu Panny Márie.

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa modlia (Spoločné úmysly) za: 1. pápeža, biskupov, kňazov; 2. bohoslovcov, rehoľníkov a mládež; 3. hriešnikov, telesne a duševne chorých a za duše v očistci.

K týmto úmyslom môže každý pridať aj vlastné úmysly.

BK

Zdroj: Rodina Nepoškvrnenej

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!