Roberto de Mattei: „Najvážnejšie sprisahanie nie je proti ľudským právam, ale proti najvyšším právam Boha!“ - Christianitas

Roberto de Mattei: „Najvážnejšie sprisahanie nie je proti ľudským právam, ale proti najvyšším právam Boha!“

Roberto de Mattei
29. novembra 2021
  Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: wikimedia commons

Od vypuknutia koronavírusu na svetovej scéne v januári 2020 sa každodenný život západného človeka nečakane zmenil. Tieto zmeny v našom živote sú rovnako radikálne ako mätúce a vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce sa prebiehajúcej pandémie.

Mnohí hovoria o sprisahaniach, intrigách, sprisahaniach spojených s Covid-19 a s vakcínami na boj proti nemu, ale ohlušujúci rozruch v týchto otázkach vzbudzuje podozrenie.

Takzvaní antivaxeri sú presvedčení, že ide o makrospiknutie okultných síl s cieľom nastoliť všeobecnú diktatúru. Tieto teórie sa šíria na sociálnych sieťach. Tradičné masmédiá označujú tieto myšlienky za bludy, ale namiesto toho, aby antivaxerov ignorovali alebo vylúčili, ponúkajú im prvé stránky novín a televízne diskusné relácie, čím posilňujú ich prítomnosť. Vzniká dojem, že záujmom tých, ktorí manipulujú verejnou mienkou, je vytvárať umelé a rozptyľujúce kontroverzie, zatiaľ čo skutočné problémy sú zahalené konšpiráciou mlčania.

Pápež Pius XI. vo svojej encyklike Divini Redemptoris z 19. marca 1937 uviedol, že jednou z mocných pomôcok pri šírení komunizmu je „sprisahanie mlčania“ svetovej tlače:

Hovoríme sprisahanie, pretože inak sa nedá vysvetliť, ako je možné, že tlač, ktorá zvyčajne tak horlivo využíva aj malé každodenné udalosti života, dokázala tak dlho mlčať o hrôzach páchaných v Rusku, Mexiku a dokonca aj vo veľkej časti Španielska; a že má relatívne tak málo čo povedať o takej rozsiahlej svetovej organizácii, akou je ruský komunizmus. Toto mlčanie je sčasti dôsledkom krátkozrakej politickej politiky a je priaznivo ovplyvňované rôznymi skrytými silami, ktoré už dlho pracujú na zvrhnutí kresťanského sociálneho poriadku.“

Ako si možno nevšimnúť, že tie isté skryté sily, o ktorých hovoril Pius XI. dnes mlčia o zodpovednosti komunistickej Číny za šírenie koronavírusu, ale aj všeobecnejšie o domácich perzekúciách Si Ťin-pchingovho režimu a o jeho pláne hospodárskeho a vojenského ovládnutia sveta? Čínsko-komunistický plán „nového svetového poriadku“ je oveľa reálnejší ako mnohé pseudokonšpirácie, ktoré slúžia len na zasievanie zmätku do myslí západného človeka, psychicky oslabeného pandémiou, ktorá nevykazuje žiadne známky odznenia.

A ako možno poprieť existenciu konšpirácie mlčania o zločine potratu, ktorý je každoročne zodpovedný za viac ako štyridsať miliónov úmrtí na celom svete? Genocída páchaná podľa zákona na tých najnevinnejších obetiach v popredných civilizovaných krajinách, v tých, ktoré sa práve zišli v Ríme 20. – 21. októbra na samite G20 2021, zaujímajúc sa o všetko, len nie o náboženské a morálne problémy, od ktorých závisí budúcnosť ľudstva.

Podľa jedného vynikajúceho komentára, hoci je potrat ohavný, jeho najväčší zločin sa pácha nie na fyzickom, ale na duchovnom živote týchto nenarodených detí, do ktorých Boh v okamihu počatia vlial dušu a určil ich na večnú slávu. Toto najväčšie dobro nie je bledým tieňom v porovnaní s pozemským životom, ktorý je obmedzený a pominuteľný. Závažnosť potratu spočíva práve v tomto: potratené stvorenia sú navždy zbavené blaženého videnia Boha, najvyššieho šťastia pre ľudskú bytosť (https://voiceofthefamily.com/why-is-abortion-the-worst-of-crimes/).

Najvážnejším sprisahaním teda nie je sprisahanie proti ľudským právam, ale proti najvyšším právam Boha. Parafrázujúc to, čo uvádza Dom Prosper Guéranger vo svojom klasickom diele o zmysle dejín, musíme zopakovať, že každá ideológia, každá kultúrna alebo politická vízia, ktorá ignoruje nadprirodzený poriadok, je falošným systémom, ktorý nič nevysvetľuje a zanecháva dejiny ľudstva v chaose a trvalom rozpore. Kresťan totiž posudzuje udalosti, myšlienky, ľudí z Božieho hľadiska za každých okolností, pričom nikdy nezabúda, že prírodné katastrofy, vojny a sociálne otrasy sú často dôsledkom verejných hriechov spoločnosti, ktorá ošklbáva Boha o slávu, ktorá mu patrí.

Cirkev by si to mala pripomínať každý deň: všetko zlo ľudstva má svoj pôvod v hriechu; verejný hriech je závažnejší ako hriech jednotlivcov a Boh trestá spoločenské hriechy pohromami epidémií, vojen, hospodárskych kríz a prírodných katastrof. Ak svet nebude robiť pokánie a predovšetkým ak budú mlčať ľudia Cirkvi, tresty, ktoré sú spočiatku ukladané miernym spôsobom, sú predurčené na to, aby sa stávali čoraz prísnejšími, až po vyhladenie celých národov. Fatimské posolstvo to ohlásilo ako nezvratný osud.

Mlčanie o tomto posolstve a o pôsobení Božej Prozreteľnosti v dejinách je tým najstrašnejším sprisahaním, ktorého sa dnešný človek môže stať obeťou.

***

Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil s podnadpisom Doposiaľ nenapísané dejiny ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia (a nemalou mierou naň vplýva i dnes). Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na odkaze: https://www.christianashop.sk/druhy-vatikansky-koncil-doposial-nenapisane-dejiny/.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!