Prvé zjavenia Panny Márie

Jozef Domin
14. januára 2020
  Téma mesiaca  

Panna Mária na stĺpe – Santa María del Pilar

Prvé zjavenie Panny Márie sa odohralo ešte počas jej života, v roku 40 po Kr. Panna Mária sa zjavila apoštolovi sv. Jakubovi, ktorý sa ako misionár vydal do Hispánie, dnešného Španielska. V blízkosti dnešného mesta Zaragoza sa počas chladnej noci zjavila Panna Mária a anjeli ju niesli na stĺpe. Stĺp postavili na zem a Panna Mária sa sv. Jakubovi prihovorila: „Synu, toto miesto je určené k tomu, aby som tu bola uctievaná. Vďaka tebe tu povstane na moju pamiatku kostol. Pri tom stĺpe postavíš oltár. Na tomto mieste vykoná na môj príhovor moc Najvyššieho neobyčajné znamenia a zázraky zvlášť pre tých, ktorí ma tu budú vzývať vo svojich potrebách. Tento stĺp tu bude stáť až do konca vekov.“

Tak vznikla kaplnka, na mieste ktorej sa nachádza v súčasnosti bazilika Panny Márie del Pilar (Panny Márie na Stĺpe). Nachádza sa presne na mieste, kde sa Panna Mária zjavila. Mnohé zázraky sprevádzajú toto miesto. V roku 1936 napríklad komunistickí a ľavicoví republikáni bombardovali baziliku (evidentne vedeli, kto je ich nepriateľ), ale bomby, ktoré zasiahli kostol nevybuchli. Najvýznamnejší zázrak sa stal v 17. storočí Miguelovi Pellicerovi, ktorý sa stal žobrákom v dôsledku amputácie nohy. Noha sa mu zázračne obnovila, čoho svedkom boli privolaní obyvatelia Zaragozy, vrátane starostu, lekárov a ďalších vierohodných svedkov.

Foto: Santa Maria del Pilar, zdroj: commons.wikimedia.org

Panna Mária Snežná

Ďalšie významné zjavenie Panny Márie sa odohralo v 4. storočí, na začiatku stredoveku, počas pontifikátu pápeža Libéria. Panna Mária sa zjavila pápežovi vo sne a povedala mu, aby na mieste, kde uprostred leta napadne sneh, postavil kostol zasvätený Panne Márii. Rovnaký sen sa prisnil aj patríciovi Jánovi a jeho žene. Ľud sa o tom dozvedel a spolu s kňazmi vyšli na pahorok. A skutočne, sneh pokryl pahorok a pápež označil miesto, kde má byť chrám postavený z milodaru patrícia Jána a jeho manželky.

Tak bola postavená bazilika Panny Márie Snežnej a sviatok tohto zjavenia bol pápežom sv. Piom V. zavedený pre celú Cirkev. Po II. vatikánskom koncile bol premenovaný na sviatok Posvätenia rímskej baziliky Panny Márie, vzhľadom na to, že príbeh o zjavení bol považovaný za príliš legendárny.

Foto: Panna Mária Snežná, zdroj: commons.wikimedia.org

Panna Mária Konštantínopolská – Pokrov presvätej Bohorodičky

V roku 911, počas panovania cisára Leva Múdreho, sa zjavila Panna Mária v Konštantínopole, vtedajšom cisárskom sídle Východorímskej – Byzantskej ríše, jurodivému (dobrovoľný blázon pre Krista v evanjeliovom duchu) svätcovi Andrejovi počas celonočného bdenia v Blachernskom chráme. Sv. Andrej, pôvodom otrok, uvidel Matku Božiu ako vchádza cez otvorenú strechu chrámu spolu s anjelmi a svätými a rozprestiera nad modliacimi sa ľuďmi svoju šatku na znamenie ochrany. So slzami v očiach sa modlila za všetkých veriacich kresťanov a prosila Svojho Syna, aby prijal prosby a modlitby tých, ktorí sa k Nej utiekajú a prosia Ju o pomoc.

Sv. Andrej sa otočil k svojmu učeníkovi sv. Epifanovi, ktorý stál vedľa neho a spýtal sa ho: „Vidíš, brat môj, Svätú Bohorodičku modliť sa za celý svet?“ On odpovedal: „Áno, svätý otče, vidím a bojím sa.“ Podľa kroniky sv. Nestora Kronikára potom obyvatelia Konštantínopola prosili Pannu Máriu o ochranu proti útokom pohanských Slovanov (Rusov).

Sviatok tohto zjavenia sa tešil a stále teší veľkej úcte medzi kresťanmi byzantského obradu. Na Slovensku patrí medzi grécko-katolíkmi k najobľúbenejším.

Foto: Panna Mária Konštantínopolská, zdroj: commons.wikimedia.org

Panna Mária Walsinghamská

Za typické stredoveké zjavenie Panny Márie môže byť považované aj zjavenie vo Walsinghame z roku 1061. Panna Mária sa zjavila anglickej šľachtičnej Richelde de Faverchesovej, ktorá sa modlila s prosbou, aby mohla vykonať niečo na počesť Panny Márie. Panna Mária ju zobrala zázračne do Nazareta, kde jej ukázala dom, v ktorom sa udialo Zvestovanie a nakázala jej postaviť repliku nazaretského domu. Čoskoro sa tento objekt stal miestom veľmi populárnych pútí veriacich z celého Anglicka.

V roku 1538 protestanti vzali uctievaný obraz Panny Márie za vytrvalého náreku katolíckeho ľudu a odniesli ho do Londýna. Tam bol verejne spálený za účasti známeho protestantského heretika Thomasa Cromwella, vzdialeného predka neskoršieho kráľovraha Olivera Cromwella. Walsingham prestal byť pútnym miestom až do roku 1829, v ktorom bolo povolené vyznávať v Británii verejne katolícku vieru. V roku 1897 bola z príkazu pápeža Leva XIII. obnovená aj svätyňa a v roku 1934 bola vyhlásená za anglickú národnú svätyňu.

Panna Mária Loretánska

Väčšina katolíkov pozná litánie k Panne Márii Loretánskej, avšak mnohí nevedia čo sa za týmto názvom skrýva. Akonáhle sa to dozvedia, tak bývajú zneistení, pretože legenda im pripadá v dobe „vedy a pokroku“ skutočne prehnaná, podobne ako moderným teológom, ich pastierom. Podstatou legendy je zázračné prenesenie domu Svätej Rodiny z Nazareta do Talianska, pričom počas prenosu bol dom videný na troch miestach časovo po sebe.

Prvé zjavenie domu sa odohralo 10. 5. 1291 za mestom Fiume (dnešná Rijeka) na kopci Tersato. Drevorubači objavili malý kamenný dom, ktorý tam nikdy nestál. Nemal základy a stál na tráve. Vo vnútri sa nachádzal krb, police, stôl, kamenný oltár s krížom a socha Panny Márie s Ježiškom. Správa vyvolala rozruch a čoskoro došlo k uzdraveniu chorého Alexandra de Giorgiho, ktorý sa modlil k tomuto tajomstvu.

Miestny šľachtic Nicolo Franga (podľa inej verzie to bol miestny biskup) poslal štyroch mužov do Nazareta a tí mu potvrdili, že tam našli základy domu. Čoskoro sa objekt stal cieľom pútnikov z celého regiónu. Avšak v noci 10. 12. 1294 dom zmizol a premiestnil sa do Recanti v Taliansku. Miestni ľudia uvideli od východu žiariť svetlo a údajne videli ako anjeli nesú dom. Ten však na tomto mieste nezostal a bol podobne tajomným spôsobom prenesený do Loreta, kde už zostal a stal sa objektom úcty pre katolíkov z celého sveta. Okolo domčeka bola vystavaná bazilika. Pápež Klement V. potvrdil v roku 1310 pravosť domu. V roku 1699 pápež Inocent XII. zaviedol ako zvláštny mariánsky sviatok „Prenesenie Svätého domu.“

Moderná doba však nepraje zázrakom a tak bolo pokrokovými teológmi vyskúmané „racionálne“ riešenie: dom bol údajne prenesený loďou, rodinou, ktorá sa volala Angeliovci (odtiaľ tí „anjeli“) a ako ho postupne niesli k cieľu tak sa stával náboženskou atrakciou.

Je vždy pozoruhodné sledovať teológov, ktorí tvrdia, že veria ako Boh stvoril vesmír z ničoho a každý deň sa zhmotňuje v státisícoch hostií, ale neveria, že by dokázal preniesť dom z jedného miesta na druhé. Z podobného súdka pochádza ich presvedčenie, že všetci ľudia v minulosti boli hlúpi a keď niečo zažili, tak to  zle interpretovali a všetko prekrútili. Na druhej strane nemajú títo kňazi a teológovia problém veriť pokrokovej vede, že vlastne neexistuje nemenné mužské a ženské pohlavie, rozdiel medzi pohanom a kresťanom, či tomu, že planéta Zem je živý organizmus. V stredoveku by ich možno zavreli do klietky a ukazovali počas hodov ako zaujímavé kuriózum.