Protiva istého svedomia


3. mája 2021
  Pokladnica viery

Druhom neistého svedomia je svedomie zmätené (c. perplexa), keď na človeka dolieha zrazu viac povinností a nevie sa naisto rozhodnúť pre niektorú z nich a v každom prípade sa obáva hriechu.

Keď sa hlas svedomia ozýva hneď aj pri veciach nepatrných, nazýva sa svedomie útle (c. tenera).

Katolícka mravouka