Prof. Dariusz Oko vystúpi v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni (BHD)


11. júna 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Prof. Dariusz Oko, ktorý bude mať prednášku 16.júna v Košiciach a 17. júna v Trnave (1), sa zúčastní aj pravidelného festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý organizuje každoročne Spoločnosť Ladislava Hanusa. 18. júna vystúpi v diskusnom paneli s názvom Dúhová reformácia z Nemecka? s podtitulom: Diskusia o tom, čo sa deje v Nemecku a ako sa to týka Cirkvi na celom svete. (2)

Spolu s prof. Okom vystúpia v diskusii Martin Leidenfrost a Rudolf Gehring.

Diskusia sa uskutoční v piatok 18. júna 2021 o 20:00. v záhrade Pálfyho paláca v Bratislave na Zámockej ulici. Okruhy diskusie budú nasledovné:

Smerujú nemeckí biskupi do schizmy?

Ako ostať verný Kristovi v čase krízy Cirkvi?

Čo robiť, aby sa Cirkev na Slovensku nevydala nemeckou cestou?

O budúcnosti Cirkvi sa dnes rozhoduje aj v Nemecku. Mnohí nemeckí katolíci dúfajú, že proces Synodálnej cesty povedie k zmene náuky Cirkvi o sexuálnej morálke a tiež k prístupu žien ku kňazstvu. Niektorí tento proces považujú za poslednú šancu pre záchranu Cirkvi. Iní ho naopak nazývajú cestou ku schizme. Mnohí nemeckí kňazi začali požehnávať homosexuálne páry.

Je len jediná možnosť ako zvíťaziť nad súčasnou krízou v Cirkvi: jasné a zreteľné opieranie sa o pravdu – Kristovu pravdu. Ježiš je Cesta, Pravda a Život, obzvlášť v otázkach morálky.

Ohlasovateľom tejto pravdy je aj prof. Dariusz Oko z krakovskej Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla II., kňaz, duchovný otec a akademický pedagóg, ktorý sa nenechal spútať modernou dialektikou, nepodlieha falošným autoritám súčasného akademického, a častokrát aj zdemoralizovaného sveta vedy. Navyše sa nebojí pomenovať problém zla, ktoré sa snaží infiltrovať v Cirkvi. A práve tento mediálne azda najznámejší poľský kňaz prichádza teraz na Slovensko.

Ako on sám hovorí: „Nedajme sa oklamať, mocným tohto sveta nezáleží na svätosti Cirkvi, ale na jej likvidácii…“

Otec Dariusz Oko bojuje vyše 10 rokov proti sexualizácii, pedofílii a homosexuálnemu správaniu medzi klérom. Jeho argumenty zazneli v poľskom aj ukrajinskom parlamente, prednášal v Nemecku či USA. Výraznou mierou sa podieľa najmä na očistení Cirkvi v Poľsku a vo svete.

Po prednáške bude vdp. prof. Dariusz Oko prezentovať svoju knihu Levanduľová mafia, ktorá len nedávno vyšla v slovenskom jazyku. V nej sa otec prof. Dariusz Oko pokúša pozrieť na tzv. levanduľovú mafiu, ktorá pôsobí v Cirkvi, je jej skrytou chorobou a ničí jej organizmus. Toto zlo, z ktorého plynú sexuálne zneužívania, je úzko späté s vedomým zrieknutím sa viery a prijatím hriechu, ktorý devastuje Cirkev zvnútra. Preto je veľmi dôležité nielen odhalenie tejto mafie, ale aj predstavenie spôsobu obrany pred jej otvoreným, ako aj skrytým pôsobením a taktiež nájdenie lieku na túto chorobu.

Je nám cťou opäť privítať vdp. prof. Oka na Slovensku a zároveň pozvať na jeho prednášky všetkých, ktorým záleží na očistení svätej katolíckej Cirkvi.

Redakcia

(1) https://www.christianitas.sk/prof-dariusz-oko-bojovnik-proti-homo-loby-v-cirkvi-navstivi-slovensko/

(2) https://hanusovedni.sk/sk/events/293/d%C3%BAhov%C3%A1-reform%C3%A1cia-z-nemecka/