Príslovia 6, 6-9


23. júna 2020
  Pokladnica viery

6 Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! 7 Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, 8 pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. 9 Dokedy, leňoch, budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku?!

Lenivosť je jedným zo siedmich hlavných hriechov a treba sa jej vyhýbať. Sv. Tomáš Akvinský definuje tento hriech ako „zármutok nad duchovným dobrom“, alebo ju nazýva aj neschopnosťou radovať sa z Boha, našej najväčšej radosti.

Biblia s výkladom