Pred sídlom OSN umiestnili novú sochu, ktorá sa nápadne podobá na biblickú šelmu z knihy proroka Daniela - Christianitas

Pred sídlom OSN umiestnili novú sochu, ktorá sa nápadne podobá na biblickú šelmu z knihy proroka Daniela


23. decembra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Podivná náhoda alebo nejaký zašifrovaný odkaz? Pred budovu Organizácie spojených národov v New Yorku vztýčili novú sochu. Na tom by azda nebolo nič také výnimočné, keby sa to dielo až nápadne nepodobalo na šelmu opísanú v knihe proroka Daniela. Socha je v tvare okrídleného leva a nesie názov „Strážca medzinárodného mieru a bezpečnosti“.

Samotná OSN sa so svojím novým „skvostom“ pochválila na svojom twitterovom účte, kde sa uvádza:

Strážca medzinárodného mieru a bezpečnosti sedí na Visitor’s Plaza pred sídlom #OSN. Strážca je spojením jaguára a orla a je to dar od vlády Oaxaca v Mexiku.“

Izraelský denník Israel 365 News však upozorňuje, že „mnohí si všimli nápadnú podobnosť s Danielovým snom z Biblie… V jeho sne boli štyri šelmy – lev s krídlami, medveď s tesákmi, leopard so štyrmi krídlami. Štvrté zviera malo desať rohov.“

V Danielovej knihe sa doslova uvádza:

Daniel povedal: „Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: »Hore sa, žer veľa mäsa!« Potom som videl iné, ako leopard; toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla; zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva. Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov“ (Dan 7,2–7).

Zdroj: Twitter OSN

Ako vidno, Daniel videl nielen okrídleného leva, ale aj leoparda. Zaujímavá je aj zmienka o medveďovi, keďže ten je okrem iného aj symbolom Ruska.

Izraelský denník vysvetľuje, že šelmy majú reprezentovať všetky kráľovstvá, ktoré si podmanili izraelský národ. Okrídlený lev má reprezentovať bezbožný Babylon, zničený pre množstvo svojich hriechov pred Bohom. Medveď v tej dobe reprezentoval Perzskú ríšu a jaguár zas dekadentné helénske Grécko. Posledné zviera reprezentovalo Rímsku ríšu.

Prapodivné biblické spojenia sa tu však nekončia. Veľmi zaujímavý je aj názov sochy, vpísaný priamo na jej podstavci: „Strážca medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Oficiálny názov v angličtine znie „Guardian of Peace and Security“, pričom pojem „Peace and Security“ možno preložiť aj ako „pokoj a istota/záruka“.

No a v Novom zákone, v Prvom liste Pavla Solúnčanom sa uvádza:

Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú“ (1Sol 5,3).

V angličtine táto stať v katolíckej Biblii znie:

When people are saying, „Peace and security“, then sudden disaster comes upon them, like labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape.

MG

Zdroj: israel365news.com, titulný obrázok – Twitter OSN


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!