Povinné LGBT vyučovanie na školách od 4 rokov – dnes v Británii a zajtra… - Christianitas

Povinné LGBT vyučovanie na školách od 4 rokov – dnes v Británii a zajtra…

pch24.pl
20. júla 2019
  História   ,

V Birminghame neustávajú protesty, väčšinou moslimských rodičov, proti LGBT vyučovaniu ich detí v školách. Onedlho možno budeme postavení pred podobnú situáciu aj na Slovensku.

Škola propaguje rovnosť a LGBT

Rodičia a deti nesúhlasia s hodinami sexuálnej výchovy, ktorá už na základných školách propaguje ideológiu „komunity LGBTQ+“. Protestujú proti knihám “And Tango Makes Three” o dvoch samcoch tučniakoch, ktorí spolu vychovávali mláďa v newyorskom zoo v Central Parku, či iným pre deti určeným publikáciám o rovnosti a diverzite, ktoré sú propagované na základnej škole Anderton Park School v druhom najväčšom meste Veľkej Británie – v Birminghame.

Kniha spolu s ďalšími titulmi, vrátane „My Princess Boy“ a „We Are Family“, je súčasťou učebných osnov  pre deti vo veku od 5 do 11 rokov na tému „ľudských práv“ a právnej ochrany pred diskrimináciou na základe rasy, náboženstva, „zmeny pohlavia“ a „sexuálnej orientácie“.

Pilotný program v Anderton Park School a v niekoľkých ďalších školách v Birminghame vyvolal už niekoľko mesiacov trvajúcu konfrontáciu medzi učiteľmi a rodičmi, podľa ktorých by základné školy nemali šíriť propagandu o „právach LGBTQ“ či o vzťahoch medzi osobami rovnakého pohlavia.

Od marca sa demonštranti pravidelne zhromažďujú pred budovou školy, aby vyjadrili svoj nesúhlas s homoindoktrináciou. Rodičia sa rozhodli, že ako súčasť protestu nebudú posielať svoje deti na vyučovanie.

Riaditeľka školy Sarah Hewitt-Clarksonová sa sťažovala, že kvôli tomu mala mnoho bezsenných nocí.

Demonštranti zase odmietajú pokusy o “zmenu postoja a presviedčanie detí o sexualite ignorujúce tradičné hodnoty.“

Riaditeľka presviedčala demonštrantov, že tým, čo spája všetky predmety v škole: matematiku a angličtinu, ako aj hodiny dejepisu a geografie, je “étos rovnosti”.

V sekcii „často kladené otázky“ (FAQ)  uverejnenej na webovej stránke školy po marcovom proteste je text: „Nepropagujeme LGBT, rovnako ako neuprednostňujeme ľudí preto, že sú kresťania, černosi, že majú zdravotné postihnutie či pre čokoľvek iné. Zákon o rovnosti má pochopenie pre každého. Deťom ukazujeme, že okolo nás sú rôzni ľudia, a že každého rešpektujeme bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza.“

Rodičia chránia deti

Demonštrácie sa od marca zintenzívnili do takej miery, že škola musela vyhlásiť  predčasné prerušenie školskej dochádzky. Prípad sa dostal pred súd. Minulý mesiac súd uložil dočasnú výlučnú zónu okolo školy, aby sa zabránilo protestom. Tieto sa však tento mesiac ešte zintenzívnili.

Štrajkové hliadky v Anderton Park School začali po tom, ako synovec Shakeela Afsara priniesol domov kópiu knihy “My Princess Boy“. 

„Nedovolíme našim dcéram, aby si namýšľali, že sú chlapci, ani synom, že sú dievčatá. Poznáme iba dve pohlavia: mužské a ženské“, povedal Afsar.

Povzbudený úspechom demonštrácií proti programu, ktoré dosiahol na inej škole, sa moslim Ahmed rozhodol pomôcť Afsarovi a jeho sestre Rosine. Ahmed popiera, že by bol “homofóbom” a hovorí, že takéto vyučovacie hodiny nútia rodičov k trápnym rozhovorom s deťmi o otázkach, ktoré sú v rozpore s ich náboženstvom.

Riaditeľka Hewitt-Clarksonová zdôrazňuje, že iba 0,5% z ročného plánu Anderton Park School je venované výučbe rovnosti, ktorú škola definuje ako „lámanie stereotypov“ a každému zaisťuje, „aby bol cenený, cítil sa bezpečne a bol šťastný“.

Birminghamské protesty sú predzvesťou toho, čo sa môže čoskoro stať celoštátnym problémom.

LGBT výuka – celoštátny problém

Vo februári vláda predstavila nové smernice o sexuálnej výchove, ktorá v Anglicku bude povinná pre základné školy (pre deti vo veku od 5 do 11 rokov).

Chceme, aby subjekty implementovali kľúčové prvky zdravých, úctivých vzťahov so zameraním na rodinu a priateľstvá vo všetkých kontextoch,” uviedli v smernici predstavitelia vlády.

Očakáva sa, že upravený program „Výchovy k vzťahom a sexuálnej výchovy“ (RSE) nadobudne účinnosť od septembra 2020. Nový program podporujúci sexuálne správanie, ktoré je v rozpore s prirodzeným právom, bude povinný počas celého obdobia školskej dochádzky tak vo verejných, ako aj v súkromných školách.

Ministerstvo školstva (DfE) predstavilo nové smernice týkajúce sa sexuálnej a zdravotnej výchovy v celom Anglicku, ktoré sa venujú rôznorodým sexuálnym vzťahom, kybernetickej bezpečnosti a duševnému zdraviu, ktoré majú byť súčasťou nového študijného programu.

O vzťahoch priečiacich sa prirodzenému zákonu sa budú deti učiť od útleho veku. Budú tam aj témy týkajúce sa tzv. sextingu, čiže rozosielania erotických fotografií a sugestívnych textov prostredníctvom sociálnych médií, ale aj antikoncepcie a rôznych “foriem rodiny”. Školy budú musieť zabezpečiť priaznivé podmienky deťom, ktoré sa považujú za transsexuálne a umožniť im, aby svoju „orientáciu“ vyjadrili make-upom a oblečením.

Výuka LGBT od 4 roku života

Deti vo veku od štyroch rokov sa budú učiť o existencii rôznych typov sexuálnych vzťahov, o bezpečnosti na internete a o súvislosti medzi fyzickým a duševným zdravím v sexuálnom kontexte.

Doterajšie smernice týkajúce sa sexuálnej výchovy vláda považuje za zastarané. „ Máme čo doháňať po takmer dvadsiatich rokoch od poslednej aktualizácie príručky o sexuálnej výchove,“ povedal minister školstva Damian Hinds. „ Napriek tomu, že sexuálna výchova je povinná až na strednej škole, musí vychádzať z dôkladného pochopenia a hodnotenia pozitívnych vzťahov, ako aj  úcty voči druhým už od základnej školy – dodal.“ „ Pozitívne vzťahy sú spojené s dobrým duševným zdravím, ktoré potom pozitívne ovplyvňuje aj fyzickú pohodu. Preto je vhodné, aby zdravotná výchova prebiehala súbežne s výchovou o sexuálnych vzťahoch,“ vysvetlil.

Proti povinnej sexuálnej výchove protestovali rodičia domáhajúci sa práva vyňať deti z vyučovania sexuálnej výchovy. Vyše stotisíc ľudí sa podpísalo pod protest a požadovalo, aby bolo rešpektované „základné právo“ rodičov rozhodovať o tom, kedy ich deti budú oboznamované s témami súvisiacimi so sexualitou.

„Máme vážne obavy pokiaľ ide o fyzické, psychologické a duchovné dôsledky výučby detí o určitých sexuálnych pojmoch a sexuálnych vzťahoch navrhovaných v RSE a sme presvedčení, že v školských osnovách nemajú miesto,“ vyhlásila Dr. Katherine Sarah Godfrey-Faussettová,členka petičného výboru. Protest zorganizovala skupina Stop RSE chrániaca nevinnosť detí.

Bývalý minister školstva Justin Greening po prvý raz navrhol reformu sexuálnej výchovy na stredných školách v roku 2017, ale vtedy sľuboval, že rodičia budú mať právo vyňať deti z vyučovania takého typu. Rodičia však nechcú, aby ich ratolesti boli vystavené homosexuálnej propagande.  Napriek tomu homosexuálna lobby presadila zavedenie povinnej sexuálnej výchovy.

LGBT mimovládky proti rodičom

V súvislosti s protestmi rodičov, pro-potratové a pro-homosexuálne organizácie požadujú od štátu záruky, že nepodľahnú tlaku rodičov, a že v rámci sexuálnej výchovy budú deti oboznamované so všetkými otázkami týkajúcimi sa sexuality, “stereotypov o ženách a mužoch, právach LGBTQ+skupín.“   

„Hoci správy o sexuálnom násilí a obťažovaní v školách sú čoraz častejšie, ministerstvo školstva sa o „čnostiach“(ide o „čnosti“ v ponímaní propagátorky LGBT, pozn. red.) vyjadruje nedostatočným spôsobom,“ uviedla rozhorčená Rachel Krysová, šéfka organizácie End Violence Against Women a navrhuje, „aby sa deti učili, ako sa vzoprieť nátlaku rovesníkov alebo inak si poradili.  Krysová bola pobúrená, ako sa deťom údajne hovorí, že „ich jedinou povinnosťou je starať sa o bezpečnosť a ignorovať realitu obťažovania a zneužívania. Učiť mladých ľudí o rôznych formách zneužívania žien a dievčat a o tom, ako súvisia s nerovnosťou žien a so stereotypnými rolami, je nevyhnutné, ak sa deti naozaj majú naučiť, ako budovať bezpečné, zdravé a úctivé vzťahy,“ dodala.

Účastníci nedávnej odborovej konferencie Národnej asociácie učiteľov a učiteliek (NASUWT) v Birminghame potvrdili, že mnohé školy si nevedia poradiť s „predsudkami“ a preto nepodporujú LGBT agendu. Približne dve tretiny členov konferencie uviedlo, že v škole neučia o vzťahoch medzi osobami rovnakého pohlavia, kým viac ako polovica uviedla, že keď sa snažili propagovať témy o LGBTI vzťahoch, narazili na silný odpor.

Krysová, ktorá je šéfom NASUWT, zdôraznila, že “školy by mali byť bezpečným prostredím, ktorého súčasťou sa cítia byť pracovníci a študenti všetkých sexuálnych identít“. Dodala, že to vyžaduje zahrnutie LGBTI tém do vyučovacieho procesu.

Otázky týkajúce sa nielen sexuálnych vzťahov v LGBTI skupine, ale aj sextingu (zdieľanie súkromných erotických fotografií a sugestívnych textov na webe), budovaniu kontaktov s takýmito osobami, „homo-manželstvá“ – podľa smerníc – musia byť komplexne zahrnuté do jednotlivých predmetov v rámci boja proti násiliu.

LGBT – štátna agenda

Nové usmernenia údajne odzrkadľujú zmeny, ku ktorým došlo v pohľade spoločnosti na svet od posledného právneho rámca, ktorý bol prijatý v roku 2000. „Po prvýkrát boli otázky LGBT začlenené do sexuálnej výchovy,“ komentovala Laura Russellová, vedúca oddelenia politiky LGBTQ Stonewall. Russellová poznamenala, že legislatíva z roku 2000 bola vypracovaná v čase, kedy ešte platil zákon o miestnej samospráve zakazujúci „propagovanie“ homosexuality, ktorý naozaj účinne zamedzil akúkoľvek zmienku o téme LGBTQ v štátnych školách. „Nové smernice jasne ukazujú, že vyučovanie na túto tému by malo byť nielen ad hoc, ale otázky LGBT musia byť zahrnuté do celého vzdelávacieho procesu, takže pokiaľ pôjde o sex alebo domáce násilie, tieto otázky sa budú riešiť v kontexte rôznych sexuálnych vzťahov,“ vysvetlila.

Okrem problematiky LGBT sa študenti budú podrobne oboznamovať so všetkými prostriedkami a metódami antikoncepcie, od potratov až po sterilizáciu. Bude sa hovoriť o komplexnom „reprodukčnom zdraví“ a „právach žien“. Všetko, po prvý raz v histórii Veľkej Británie, bude komplexne riešené. Taktiež prvýkrát bude tento typ vzdelávania povinný:  „Sme radi, že od septembra 2020 bude sexuálna výchova povinná na všetkých stredných školách, vrátane miestnych škôl, akadémií a cirkevných škôl,“ povedala Emily Jamesová, vedúca odboru politiky a verejných záležitostí z Federácie Plánned Parenthood vo Veľkej Británii.

Starý systém dovoľoval uvoľniť deti z vyučovania. Taktiež ukladal školám množstvo obmedzení a podmienok, ktoré tieto museli plniť. Sexuálni vychovávatelia sa však sťažovali, že sexuálna výchova sa všade nevyučuje a nie všetky deti sa jej musia zúčastňovať.

Nový zákon je prvým pokusom o zjednotenie vyučovania pre celú generáciu – hovoria prívrženci regulácie. V roku 2017 Briti novelizovali zákon o sociálnej starostlivosti, pričom zdôrazňovali potrebu zabezpečiť ochranu a dobrú pohodu detí. Zdôvodňovalo sa to potrebou poskytnúť mladým ľuďom informácie a nástroje na prijímanie informovaných rozhodnutí týkajúcich sa sexuálnych kontaktov kvôli zaisteniu bezpečnosti. Preto tá široká propaganda o rôznych deviáciách.

Je veľmi dôležité, aby sme o sexe hovorili pozitívnym spôsobom, ako o čomsi, čo spôsobuje potešenie a obohacuje ľudský život a sexualitu,“ presviedča Jamesová z organizácie Planned Parenthood, podporujúcej potraty. Dodáva, že nejde len o informácie v kontexte prevencie pohlavne prenosných infekcií alebo negatívnych skúseností súvisiacich s on-line vzťahmi, ale aj o potešenie, ktoré takéto kontakty prinášajú. Podľa súčasného zákona školy v Anglicku majú povinnosť vyučovať sexuálnu výchovu od 11 rokov života žiakov. Z tejto povinnosti sú vyňaté súkromné školy. Rodičia môžu vyňať deti z niektorých hodín sexuálnej výchovy, ale nie zo všetkých. Od septembra 2020 bude v Anglicku sexuálna výchova povinná vo všetkých typoch škôl už od útleho veku.

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Katolícka škola v Nemšovej – ďalší kamienok v mozaike proticirkevnej kampane na Slovensku?

Nezvyčajní svätí patróni: Majú ich alkoholici, odsúdení na smrť, ba dokonca aj ľudia nachádzajúci sa vo výťahu. Viete, komu pomáha svätá Bibiána?

Môže v strednej Európe vzniknúť katolícky superštát?