Poľský Ústavný súd o tzv. eugenickom potrate


16. októbra 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Poľský Ústavný súd sa zíde 22. októbra 2020, aby rozhodol, či je eugenický potrat v súlade s ústavou. Na sudcov je už teraz vyvíjaný obrovský tlak.

Poľsko tak stojí pred veľkou príležitosťou. Čakalo sa na to štyri roky. 22. októbra (zhodou okolností tento deň je liturgickou spomienkou na svätého Jána Pavla) má Ústavný súd rozhodnúť, či je eugenický potrat v súlade s ústavou. Všetko závisí od rozhodnutia sudcov. Už teraz je však na nich vyvíjaný obrovský tlak. Propotratová loby šíri rôzne dezinformácie. Vyrojilo sa množstvo falošných správ o trestoch odňatia slobody pre matky, ktoré potratili, či o zákaze prenatálneho testovania.

To sa deje v krajine, kde sa na základe tzv. potratového kompromisu, v mene slobody a práva na pohodlie, každý rok zabíja viac ako tisíc potenciálnych občanov Poľska. Stačí podozrenie, že dieťa môže byť zdravotne postihnuté a v súlade s platnými predpismi možno v rámci bezplatnej zdravotnej starostlivosti vykonať potrat. Bilancia za rok 2019 ukazuje, že z 1116 prípadov tzv. legálne vykonaných potratov bolo 1047 prípadov zdôvodnených na základe eugeniky.

V celom Poľsku sa budú v dňoch od 18. do 21. októbra modliť Novénu života, aby Duch Svätý posilnil svedomie sudcov, aby ukončili zabíjanie chorých detí. Právo na život a dôstojnosť človeka nemožno zrušiť iba zisťovaním jeho vád pred narodením. Postihnuté dieťa nie je votrelec. Ľudia s Downovým syndrómom vďaka terapii žijú spoločensky a tešia sa zo života. Úcta a rovnosť pred zákonom sa vzťahuje aj na nich. A postoj k slabším a bezbranným určuje, kto je dobrý človek a či bude Poľsko na správnej strane histórie.

MH

Zdroj:fronda.pl