Pokušenia diabla ničiace manželstvo - Christianitas

Pokušenia diabla ničiace manželstvo

Roberta Sciamplicottiová
15. septembra 2019
  Spoločnosť  

Diabol dobre vie, že keď zničí manželstvo, zničí aj tkanivo spoločnosti.

Mnohí chodíme na dovolenku, ale je Ktosi, kto na dovolenku nechodí a nikdy ani chodiť nebude. Uhádnete, kto to je? Diabol! Práve on! Pracuje 25 hodín denne, osem dní v týždni, 366 dní v roku.

Je to jeden z najneúnavnejších pracovníkov na svete! Otec lži a Vrah od počiatku, knieža tohto sveta, Starý had, Lucifer, Satan, démon, diabol … sú všetko mená diabla v posvätných textoch Písma.

Svätí mu dali ďalšie mená, ktoré zdôrazňujú rôzne aspekty jeho zlých úmyslov. Tu je niekoľko z nich:

Svätý Tomáš Akvinský nazýva diabla Pokušiteľom.

Svätý Augustín ho nazýva psom priviazaným k reťazi, od ktorého si treba udržiavať odstup!

Zdroj: flickr.com

Svätý Ignác, ktorý nám daroval Duchovné cvičenia a Pravidlá rozoznávania duchov (čiastočne vysvetľujúce prácu diabla v našich životoch), nazýva diabla Nepriateľom ľudskej prirodzenosti.

Nakoniec svätý Peter v jednom zo svojich listov definuje diabla ako revúceho leva, ktorý hľadá, koho by zožral. My musíme odporovať!

Hlavnými útokmi diabla na modernú spoločnosť sú útoky proti najstaršej inštitúcii založenej Bohom, na rodinu. Manželstvo je spojenie medzi mužom a ženou, manželom a manželkou, zjednotených vo sviatostnom manželstve, otvorené  životu, vychovávajúce deti v láske a  bázni pred Pánom.

Diabol vie, že keď sa mu podarí zničiť inštitúciu rodiny, môže zničiť celé jestvujúce tkanivo spoločnosti. Historici potvrdzujú, že akonáhle je zničená rodina, dochádza k rýchlemu rozkladu spoločnosti.

Ak je to tak, aké sú typické pokušenia, ktorými diabol zvádza manželov, aby oslabil a zničil rodinu? V tomto článku predstavíme päť najbežnejších a najzákernejších pokušení, ktorými chce Otec lži podrývať rodinu.

1. Žiť spolu „bez papiera“. Voľný zväzok.  Manželstvo na skúšku.

Uviedli sme niekoľko pomenovaní pre spolunažívanie párov, ktoré podrýva sviatosť manželstva.

Pred dvoma generáciami by počínanie katolíckeho páru, ktorý by si zvolil jednu z vyššie uvedených možností, bolo považované za radikálne, odpadlícke a škandalózne, zatiaľ čo dnes, ak pár začne spolu žiť „nadivoko“, považuje sa to za takmer normálne.

Mnoho mladých ľudí hovorí: „Najprv musíme vyskúšať, či medzi nami existuje tá správna chémia“, „Musíme zistiť, či to funguje, či sme kompatibilní“.

Pritom sú ochotní žiť v stave ťažkého hriechu, čím ohrozujú svoju večnú spásu, nehovoriac o zlom príklade, ktorý dávajú deťom narodeným za týchto okolností.

Spolunažívanie „na divoko“ sa stalo skutočnou epidémiou. Najhoršie zo všetkého je, že spoločnosť stráca citlivosť a myslí si, že to je normálna vec. Za kulisami tohto scenára sa neskrýva nikto iný ako diabol, klamár!

2. Zväzky rovnakého pohlavia

Aj keď sú homosexuálne zväzky legalizované, neznamená to, že sú v poriadku. Rovnako ako v prípade potratov, ktoré boli legalizované v Spojených štátoch v roku 1973, neznamená to, že zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia, hoci sú legalizované, sú aj morálne.

To, čo je v súlade so zákonom, nemusí byť vždy morálne.

Sväté Písmo v knihe Genezis nás učí, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, Adama a Evu, a povedal, že muž opustí svojho otca a matku a priľne k svojej manželke. Za lžou homosexuálnych zväzkov je diabol.

Zdroj: picryl.com

3. Cudzoložstvo.

V Kázni na vrchu Ježiš pozdvihol lásku, vernosť a čistotu na oveľa vyššiu úroveň: „Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“(Matúš 5, 27 – 28).

Jedna z moderných interpretácií tejto skutočnosti vo vzťahu k sviatosti manželstva je, že aj keď ženatý muž fyzicky nespácha cudzoložstvo s inou ženou, stále ho môže páchať inými spôsobmi – očami, mysľou a v hĺbke svojho srdca.

Je zrejmé, že jednou z najbežnejších foriem moderného cudzoložstva je cudzoložstvo ženatých mužov (a niekedy vydatých žien) konzumujúcich pornografický materiál. Je to situácia, ktorá je čoraz bežnejšia, a ktorá ničí rodiny.

Opäť platí, že za pornografickým priemyslom nie je proste diabol, ale celá armáda démonov! Jednou z najbežnejších fráz, ktoré sa snažia minimalizovať závažnosť konzumácie pornografického materiálu, najmä u mužov, je toto: „Deti sú deti, muži sú muži“.

Dochádza však k rozkladu rodiny a deti sú vážne poznamenané na celý život.

4. Nebyť otvorení životu

Pred rokmi sa ľudia brali a chceli mať čo najskôr deti. Manželia so šiestimi, ôsmimi či desiatimi deťmi neboli výnimkou, hoci neboli bohatí.

V súčasnosti je to presne naopak. Ľudia sa berú a hneď začnú premýšľať o tom, ako sa vyhnúť tomu, aby mali deti.

Pre mnohých je filozofia takáto: musíme si zaobstarať dom, auto, televízor s veľkou obrazovkou a jachtu a po obstaraní tohto všetkého môžeme uvažovať o jednom, nanajvýš dvoch deťoch.

V spoločnosti nasýtenej materializmom, hedonizmom, egocentrizmom a utilitarizmom majú materiálne veci prednosť pred príchodom na svet novej bytosti s nesmrteľnou dušou, ktorú nazývame ľudskou osobou.

Túto antikoncepčnú mentalitu zameranú proti životu podporuje a kultivuje diabol. Náš Boh je Bohom života. Diabol je klamár a Vrah od počiatku.

5. Nedostatočná komunikácia

Treba povedať, že na spoločenskej úrovni  sa mnoho párov, od začiatku svojho manželstva, nikdy nenaučilo viesť dialóg. Nikdy sa nenaučili dôležitému umeniu komunikácie.

Komunikácia je umenie, s ktorým sa nikto nenarodil. Treba sa ho naučiť. Z tohto dôvodu predtým, než nastane deň, keď si páry sľúbia vernosť v dobrých i zlých časoch, v zdraví a chorobe, v bohatstve a chudobe, až kým ich nerozdelí smrť, si páry musia uvedomiť, že extrémne potrebujú komunikovať, robiť všetko, čo je v ich silách, aby sa nikdy nevzdali snahy o zlepšenie svojich komunikačných schopností.

Diabol môže pôsobiť ako červ na ceste života manželov a blokovať komunikáciu týmito spôsobmi:

  • Môže presvedčiť manželov, že je lepšie nehovoriť, aby sa predišlo konfliktom.
  • Diabol ich môže pokúšať, aby vyslovovali ostré slová, ktoré sú ako včelie žihadlá.
  • Diabol môže pracovať tak, že jeden môže chcieť hovoriť o všetkom a druhý nebude chcieť nič povedať.
  • Diabol môže presvedčiť manželov, aby o Bohu radšej nehovorili. Boh však pomáha manželom, aby spolu dobre komunikovali.
  • Diabol môže nakoniec pobádať manželov, aby sa radšej rozprávali s inou osobou (s bývalými či dokonca novými „priateľkami“ resp. „priateľmi“), než so svojím manželským partnerom, čo môže byť na vážnu ujmu ich manželstva.

Takže všetci kresťania si musia byť dobre vedomí, že diabol, ktorý je odhodlaný zničiť ľudstvo, neúnavne pracuje. Jeden z jeho prvých útokov je zameraný proti inštitúcii rodiny, kolíske dieťaťa, domácej cirkvi a budúcnosti ľudstva.

Obracajme sa na Svätú rodinu: Svätý Jozef, Mária a Ježiš, prosíme vás o pomoc. Pomôžte nám, by sme rozoznali útoky diabla, odmietali jeho pokušenia a podporovali všetko, čo je čisté, vznešené a hodné chvály.

Zdroj: Aleteia.org

Najnovšie články

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)

Sv. Faustína o pekle, očistci a nebi

Cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého

Návod svätého Františka na šťastný život: 12 pravidiel pre katolíka