Pohodlné kresťanstvo? - Christianitas

Pohodlné kresťanstvo?


28. marca 2022
  Pokladnica viery

Nemysli si, že si kresťan, ak chceš viesť čo najpokojnejší život, na konci ktorého pokojne a hladko prejdeš zo sveta, kde si sa mal veľmi dobre, do Neba, kde sa budeš mať ešte lepšie; do Neba, ktoré si si zaslúžil životom, ktorého hlavnou starosťou bolo prakticky ponechať druhých, aby pracovali s Ježišom na vykúpení sveta. Evanjelium Majstra takýto program nepripúšťa a „hrozná vážnosť ľudského života“ – aby som použil Bossuetove slová – spočíva v niečom úplne inom.

Peter van der Meer píše rovnako trpko ako zvyčajne, ale tentoraz právom: „Viem, že existuje mnoho bytostí, tzv. „rozumných“, ktoré sa zdanlivo dožívajú 60 alebo 80 rokov a jedného dňa ich odnesú na cintorín bez toho, aby sa niekedy dokázali vymaniť z ničoty. Stačí im to, čo chápu svojimi zmyslami, nič iné pre nich neexistuje. Našťastie existujú aj ľudia, ktorí skutočne žijú, ktorí nedostali svoju dušu nadarmo… Čoraz viac žasnem, keď vidím, ako takmer všetci ľudia žijú pokojne, nerušene, nad ničím sa nepozastavujú, so spokojným úsmevom na tvári, prekypujú blahobytom a nikdy si nemyslia, že nás obklopujú priepasti.“

Raoul Plus SJ – Myšlienka zmierenia

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ