Podpora imigrácie je skreslením evanjelia - Christianitas

Podpora imigrácie je skreslením evanjelia

Kard. Robert Sarah
15. apríla 2019
  Cirkev

Prominentný vatikánsky kardinál Robert Sarah, ktorého novo vydaná kniha spôsobuje rozruch v Európe, povedal, že je nesprávne:  „Božie slovo používať na podporu migrácie.“

Guinejský kardinál, prefekt Vatikánskej kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, povedal, že používanie Biblie na podporu migrácie predstavuje „falošnú exegézu“, a že je lepšie „pomáhať ľuďom úspešne sa rozvíjať v ich kultúre, než ich povzbudzovať, aby prišli do Európy“.

V interview minulý týždeň kardinál rázne odsúdil snahu podporovať migráciu do Európy, pričom trval na tom, že väčšina prisťahovalcov skončí „bez práce alebo dôstojnosti“ a dostane sa do otrockého stavu.

„Chce toto Cirkev?“ spýtal sa a dodal, že Cirkev by nemala podporovať „túto novú formu otroctva, ktorou je masová migrácia“.

„Boh nikdy nechcel takéto zlomy,” povedal.

Kardinál tiež povedal, že zánik kresťanskej Európy neveští nič dobré pre budúcnosť sveta.

„Ak Európa zmizne a s ňou aj nesmierne cenné hodnoty Starého kontinentu, dôjde k invázii islamu do sveta a k úplnej zmene kultúry, antropológie a pohľadu na morálku,” varoval.

Kardinál Sarah práve vydal novú knihu s názvom Zvečeriava sa a deň sa už schýlil (z Lukáša 24:29), v ktorom vyjadruje hlbokú ľútosť nad “kolapsom Západu” i nad “migračnými procesmi”, ktoré ohrozujú identitu Európy.

Kardinál tvrdí, že cieľom jeho knihy nie je vziať odvahu veriacim, ale „dať im nádej“. „Toto nie je koniec sveta, Cirkev povstane,” povedal.

Kardinál však vo svojom rozhovore bez obalu kritizuje jav, ktorý považuje za zradu od mnohých pastierov Cirkvi, ktorí namiesto toho, aby kázali pravé Kristovo evanjelium, zabíjajú čas politickým aktivizmom.

„V Cirkvi stále boli zradcovia. Dnes sa nebojím povedať, že niektorí kňazi, niektorí biskupi, ba dokonca aj niektorí kardináli majú strach ohlasovať to, čo Boh učí a odovzdávať učenie Cirkvi. Obávajú sa, že budú vnímaní ako reakcionári, “povedal.

„A tak hovoria mätúce, nejasné, nepresné veci, aby sa vyhli akejkoľvek kritike a takto si získali uznanie sveta. A to je zrada,“ povedal.

„Ak nehlásajú vieru, ak uprednostňujú aktivizmus namiesto toho, aby ľuďom pripomínali, že sú stvorení pre modlitbu, zrádzajú svoje poslanie,” povedal Sarah. „Ježiš hovorí: „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.“ A toto sa dnes deje. Ľudia už nevedia, na koho sa majú obrátiť.“

Niektorí „podliehajú morbidnému a zlému pokušeniu zladiť Cirkev so súčasnými hodnotami západných spoločností. Záleží im predovšetkým na tom, aby sa o Cirkvi hovorilo, že je otvorená, prívetivá, pozorná, moderná,“ povedal.

„Niektorí prijali ideológie dnešného sveta nahovárajúc si, že sú otvorení svetu. Namiesto toho by sme mali viesť svet k tomu, aby sa otvoril Bohu, ktorý je zdrojom našej existencie, “povedal.

 „Bruselská komisia myslí len na budovanie voľného trhu v službe veľkým finančným mocnostiam,“ pokračoval. „Európska únia už nechráni národy, ktoré ju tvoria. Chráni banky.“

„Túžba globalizovať svet, zbaviť ho národov s ich charakteristickými vlastnosťami, je číre šialenstvo,” povedal.

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ