Panna Mária a mystika


5. mája 2021
  Pokladnica viery

Nemôžeme si predstaviť katolíckeho svätca bez veľkej lásky k Márii, takže otázka pomeru duchovného človeka k Márii v katolíckej zbožnosti je zároveň otázkou pokroku na ceste svätosti. Tak v katolíckej teológii, ako aj v katolíckej mystike zaujíma Mária celkom zvláštne postavenie: Spoločníčka Kristova v diele vykúpenia je spoločníčkou vykúpených pútnikov večnosti v diele posvätenia.

A tak ako skrze ňu prišiel Boh k človeku, tak len skrze ňu sa môže človek dostať k Bohu. Úcta a láska k Márii nie je preto prostriedkom voliteľným na ceste k Bohu, ktorý človek môže použiť alebo tiež môže nepoužiť. Mária je prostriedok nutný, teda bez nej sa nedá dôjsť. Bol to iste krutý omyl protestantizmu, keď sa zbavil mariánskej úcty.

R. M. Dacík – Mystika