Pandémia covidu pomáha šíreniu ezoteriky a okultizmu - Christianitas

Pandémia covidu pomáha šíreniu ezoteriky a okultizmu

Branislav Krasnovský
30. septembra 2021
  Cirkev Spoločnosť

Pandémia Covid-19 značne otriasla ľudskou psychikou a ako spomína známa pravda v katolíckom prostredí – tam, kde niet viery, rastie poverčivosť. Preložené do reči dnešného sveta, rastie záujem o ezoteriku a okultizmus. Tieto trendy sú nesmierne silné najmä v rozvinutých európskych krajinách a v USA. „Ľudia sa boja zajtrajška a veda sa ukázala byť nespoľahlivou“ uviedol francúzsky exorcista Jean Christophe Thibaut, ktorý už 20 rokov pôsobí v diecéze Metz.

Francúzsky exorcista Jean Christophe Thibaut
zdroj: Youtube

Francúzsky exorcista tiež uviedol, že práve ezoterické praktiky sú najčastejšou príčinou démonického zotročenia človeka. Dnes sa vďaka internetu a sociálnym sieťam možno veľmi ľahko dostať do kontaktu s čiernou mágiou, špiritizmom, okultizmom a ezoterikou, ľudia by si však mali uvedomiť, že mágia nie je neutrálna. Neexistuje žiaden rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou, mágia vždy pochádza od diabla a Biblia vždy varovala pred mágiou, Apoštoli odmietali mágov a čarodejníkov, svedectvom tejto skutočnosti je napríklad text zo Skutkov apoštolov 8,9–24, ktorý hovorí:

9 V meste predtým istý muž, menom Šimon, robil čary a ohromoval samárijský ľud, tvrdiac, že on je niekým veľkým. 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: „On je Božia sila, ktorá sa volá Veľká.“ 11 Počúvali ho preto, že ich už dlhý čas ohromoval čarami. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, tŕpol od úžasu. 14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. 18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze 19 a povedal: „Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého.“ 20 Ale Peter mu povedal: „Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. 23 Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti.“ 24 Šimon odpovedal: „Modlite sa vy za mňa k Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali.“

Svet mágie a ezoteriky je svetom démonov. Kto praktizuje ezoteriku, mágiu či okultizmus, otvára bránu démonom a skôr či neskôr sa dostane do ich moci. Pribúda čoraz viac ľudí, ktorí boli poznačení ezoterikou, mágiou a okultizmom a na vlastnej koži spoznali negatívny dopad mágie. V minulosti odhaľovala často skryté okultné praktiky v živote spoločnosti aj Svätá inkvizícia.

Zdroj: wikimedia commons

Podľa francúzskeho exorcistu Jeana Christopha Thibauta takisto pribúda ľudí, ktorí boli poznačení ezoterikou, mágiou či okultizmom a chcú sa oslobodiť. Pri praktizovaní mágie, okultizmu či ezoteriky totiž vždy prichádza k momentu, keď sa spomenuté praktiky obrátia proti tomu, kto ich vykonáva, pretože ten, kto tieto praktiky uskutočňuje, sa dostane do spárov démonického sveta a negatívnych skúseností v ich živote pribúda. Diabol bol, je a aj bude vždy klamárom a ide mu len o to, aby ľudí dostal do zatratenia.

Exorcista Jean Christophe Thibaut uvádza, že veľmi ohrozenou skupinou sú mladí ľudia, ktorí vyrastali pri knihách a filmoch o Harrym Potterovi, kde je mágia prezentovaná ako niečo pozitívne. Podľa jeho slov, v západnej Európe sa ľudia čoraz častejšie uchyľujú aj k špiritizmu, čo bolo charakteristické pre koniec 19. storočia.

Rovnako sú podľa slov Jeana Christopha Thibauta veľmi často vstupenkou do sveta démonov snahy o ezoterické praktiky spájané s alternatívnymi liečebnými metódami, ekológiou či feminizmom. Príťažlivou sa v spoločnosti stáva postava čarodejnice, ktorá je prezentovaná ako predchodkyňa feminizmu a ekologička. Mladé dievčatá priťahujú magické kúzla a rituály, veria že vďaka nim získajú duchovné poznanie, lásku a silu.

Zdroj: wikimedia commons

Najhoršou formou mágie, ktorá najrýchlejšie vedie do zatratenia je praktizovanie čiernej mágie, pretože pomocou čiernej mágie sa človek otvorene obracia k satanovi s cieľom získať démonickú silu, aby mohol niekomu uškodiť.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí o mágii, ezoterike, špiritizme či okultizme jednoznačne v paragrafoch venovaných vešteniu a mágii nasledovné:

2115 Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti.

2116 Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.

2117 Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných.

O nebezpečenstve ezoteriky, okultizmu a mágie by mohol veľa povedať blahoslavený Giovanni de Vallombrosa (1310 – 1395), benediktínsky vzdelaný mních a učenec, ktorého vedecký výskum okultizmu sa vymkol spod kontroly. Blahoslavený Giovanni de Vallombrosa sa natoľko pohrúžil do temného sveta nekromancie a iných druhov čiernej mágie, že začal strácať zmysel pre realitu a jeho bratia sa začali o Giovanniho obávať. Giovanniho de Vallombrosu nakoniec uväznili a jeho knihy dali na index.

Zdroj: wikimedia commons

Blahoslavený Giovanni de Vallombrosa ostal takmer päťdesiat rokov v kláštornom väzení. Keď sa duchovne očistil a prepustili ho z kláštorného väzenia, požiadal, aby mohol ostať aj naďalej vo svojej cele ako pustovník. Pred novou generáciou spolubratov doslovne uviedol, že až vo väzení konečne pochopil, čo od neho Boh chcel. Podľa jeho slov nie je nič svätejšie ako samota a až do svojej smrti pokračoval v teologickej práci.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!