Osem blahoslavenstiev - Christianitas

Osem blahoslavenstiev


24. marca 2021
  Pokladnica viery

1. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské;

2. Blahoslavení tichí, lebo im bude patriť zem;

3. Blahoslavení, ktorí žalostia, lebo potešení budú;

4. Blahoslavení, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo nasýtení budú;

5. Blahoslavení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo;

6. Blahoslavení čistého srdca, lebo uzrú Boha;

7. Blahoslavení pokojamilovní, lebo ich synmi Božími budú volať;

8. Blahoslavení, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Katolícka mravouka