Odovzdanie Panny Márie v Chráme


8. januára 2021
  Pokladnica viery

Nad srdcom Panny Márie som uvidela slávu a tajomstvo Archy zmluvy. Najprv to všetko vyzeralo ako archa, tak že z toho hore vytŕčala jej hlava, potom ako Archa zmluvy a potom ako Chrám. Nakoniec z tajomstva vystúpil nahor kalich, rovnaký ako pri Poslednej Večeri, pred jej hruďou a nad kalichom pred jej ústami chlieb, označený krížom.

Okolo Panny Márie sa šírili lúče, na ktorých sa objavovali znovu iné obrazy a skutočnosti, ktoré sa k nej vzťahovali. Tajomstvá plné obrazov z Loretánskych litánií a z ostatných titulov a predností Máriiných som videla na stupňoch Chrámu, ako stúpajú a objavujú sa okolo nej.

Anna Katarína Emmerichová – Život Panny Márie