Obmedzenia v kostoloch sú opäť skutočnosťou


14. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Dňa 10.9.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje opatrenia, ktoré sa týkajú obmedzení v kostoloch.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
 
-vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 
-pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 
-odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 
-dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 
-z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 
-pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 
-dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 
-pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 
-odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 
-odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 
-vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Denník Sme, ktorý sa netají svojou kritikou katolíckej Cirkvi takisto publikoval na svojom portáli článok s názvom Bratislava sprísňuje opatrenia. Ako to bude v baroch či kostoloch?

  1. V uvedenom článku zaujmú dva fakty:Podľa hovorkyne regionálnych hygienikov Kataríny Nosáľovej sa limit 50 ľudí v interiéri týka aj omší a obradov v kostoloch, pričom nezáleží na rozlohe priestorov, vynecháva sa znak pokoja a eucharistia sa rozdáva do rúk. Vyhlásenie Kataríny Nosáľovej nekorešponduje úplne s vyhlásením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sa nachádza informácia: Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky.

2. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara uvádza: „V červenej zóne bude potom navyše návrat tzv. šachovnicového sedenia a dodržiavanie rozostupov medzi stojacimi, takisto nespievanie zborov, zavedenie nedeľných svätých omší pre seniorov,“ o ďalších detailoch opatrení, ktoré budú platiť v kostoloch v rizikových oblastiach ešte rokuje konferencia biskupov s ministrom zdravotníctva.

BK