Obľúbená modlitba pátra Pia, inšpirovala ho k nej svätá Margaréta Mária Alacoque

Branislav Krasnovský
4. decembra 2020
  Cirkev

Páter Pio sa veľmi často za všetky svoje duchovné deti a za všetkých, ktorí ho prosili o modlitbu, modlil Novénu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je úzko spätý s francúzskou mystičkou a sväticou Margarétou Máriou Alacoque, ktorá žila v 17. storočí, a ktorej aj Náš Pán Ježiš Kristus modlitbu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu zjavil.

Svätá Margaréta Mária Alacoque a Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Svätá Margaréta Mária Alacoque (1647 – 1690) bola členkou Rádu Navštívenia Panny Márie, skrátene vizitantiek, a zaslúžila sa o zavedenie sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vychovávali ju klarisky v meste Charolles, následne sa rozhodla, že zasvätí svoj život Bohu. Novickou Rádu Navštívenia Panny Márie sa stala v meste Paray le Monial.

Duchovným vzorom svätej Margaréty Márie Alacoque bol svätý František Saleský, ktorý zastával tézu, že človek by sa po spovedi už nemal k svojim hriechom vracať, pretože to má negatívny vplyv na jeho vieru. Tvrdil, že je potrebné neustále prosiť za odpustenie a spáchanými hriechmi, z ktorých sa človek vyspovedal, sa už ďalej nezaoberať. Jej veľkým duchovným poradcom bol francúzsky jezuita Claudio de la Colombiere, ktorého oboznámila aj so svojimi videniami veľkého Tajomstva Ježišovho srdca.

V kláštore sa modlila okrem predpísaných modlitieb aj zvláštny program modlitieb a rozjímaní. V roku 1672 sa Margaréte Márii zjavil Náš Pán Ježiš Kristus a vyjavil jej tajomstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovo. Pri svojich videniach zjavil Náš Pán Ježiš Kristus svätej Margaréte Márii Alacoque Kríž, pod ktorým sa nachádzalo Srdce prebodnuté tŕňmi. Náš Pán Ježiš Kristus žiadal, aby sa úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu šírila do sveta a ľudia jeho Srdcu vyjadrovali svoju lásku a úctu. Po svojich videniach svätá Margaréta Mária de Alacoque upadala do mdlôb, ktoré často trvali aj niekoľko dní.

Videnie Margaréty Márie Alacoque Najsvätejšieho srdca Ježišovho
zdroj: wikimedia commons

Liturgická slávnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa začala každoročne sláviť v roku 1674. V roku 1675 mala svätá Margaréta Mária de Alacoque svoje posledné z veľkých videní. Videnia svätej Margaréty Márie Alacoque a modlitby k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu boli okrem iného aj účinnou zbraňou proti šíriacemu sa jansenizmu, ktoré pertraktovalo Božiu spravodlnosť na úkor Božieho milosrdenstva. Náš Pán Ježiš Kristus sľúbil požehnania tým, ktorí budú uctievať Najsvätejšie srdce Ježišovo. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa šíril aj vďaka jezuitskému rádu.

V roku 1864 svätú Margarétu Máriu Alacoque blahoslavil pápež Pius IX., a v roku 1920 ju kanonizoval Benedikt XV.

Modlitba, ktorú sa modlil páter Pio, a ktorá úzko súvisí so Svätou Margarétou Máriou Alacoque, sa treba modliť s úprimnou vierou, pričom je potrebné vyvarovať sa monotónnosti. Novénu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorú uvádzame, sa svätý páter Pio modlil každý deň na úmysly svojich duchovných detí a všetkých, ktorí ho žiadali o modlitbu.

Novéna Pátra Pia k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

I. Ježišu, ty si povedal: „A  ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“, hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

II.Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“, hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene o túto milosť… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

III. Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“, hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

IV. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými, zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky. Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.

Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva…

Vydavateľstvo Slovakia Christiana vydalo knižku Najsvätejšie Srdce Ježišovo, najistejšia cesta spásy pre 21. storočie od Guida Vignelliho. Je v nej podrobne opísaný pôvod úcty k Ježišovmu Srdcu, ktorú odovzdal sám Kristus svätej Margite Márii Alacoque, keď sa jej v roku 1675 zjavil v kláštore v Paray-le-Monial. V knihe sa tiež dočítate o súvislostiach úcty k Božskému Srdcu a zjavenia Panny Márie vo Fatime, o správnom praktizovaní pobožnosti deviatich prvých piatkov, ako aj o na Slovensku takmer zabudnutom „ochrannom štíte“ Božského Srdca. Knižku si môžete kúpiť tu. (https://www.christianashop.sk/najsvatejsie-srdce-jezisovo/)

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299