Obľúbená modlitba Pátra Pia, inšpirovala ho k nej svätá Margaréta Mária Alacoque - Christianitas

Obľúbená modlitba Pátra Pia, inšpirovala ho k nej svätá Margaréta Mária Alacoque

Branislav Krasnovský
4. decembra 2020
  Cirkev


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Páter Pio sa veľmi často za všetky svoje duchovné deti a za všetkých, ktorí ho prosili o modlitbu, modlil Novénu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je úzko spätý s francúzskou mystičkou a sväticou Margarétou Máriou Alacoque, ktorá žila v 17. storočí, a ktorej aj Náš Pán Ježiš Kristus modlitbu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu zjavil.

Svätá Margaréta Mária Alacoque a Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Svätá Margaréta Mária Alacoque (1647 – 1690) bola členkou Rádu Navštívenia Panny Márie, skrátene vizitantiek, a zaslúžila sa o zavedenie sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vychovávali ju klarisky v meste Charolles, následne sa rozhodla, že zasvätí svoj život Bohu. Novickou Rádu Navštívenia Panny Márie sa stala v meste Paray le Monial.

Duchovným vzorom svätej Margaréty Márie Alacoque bol svätý František Saleský, ktorý zastával tézu, že človek by sa po spovedi už nemal k svojim hriechom vracať, pretože to má negatívny vplyv na jeho vieru. Tvrdil, že je potrebné neustále prosiť za odpustenie a spáchanými hriechmi, z ktorých sa človek vyspovedal, sa už ďalej nezaoberať. Jej veľkým duchovným poradcom bol francúzsky jezuita Claudio de la Colombiere, ktorého oboznámila aj so svojimi videniami veľkého Tajomstva Ježišovho srdca.

V kláštore sa modlila okrem predpísaných modlitieb aj zvláštny program modlitieb a rozjímaní. V roku 1672 sa Margaréte Márii zjavil Náš Pán Ježiš Kristus a vyjavil jej tajomstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovo. Pri svojich videniach zjavil Náš Pán Ježiš Kristus svätej Margaréte Márii Alacoque Kríž, pod ktorým sa nachádzalo Srdce prebodnuté tŕňmi. Náš Pán Ježiš Kristus žiadal, aby sa úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu šírila do sveta a ľudia jeho Srdcu vyjadrovali svoju lásku a úctu. Po svojich videniach svätá Margaréta Mária de Alacoque upadala do mdlôb, ktoré často trvali aj niekoľko dní.

Videnie Margaréty Márie Alacoque Najsvätejšieho srdca Ježišovho
zdroj: wikimedia commons

Liturgická slávnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa začala každoročne sláviť v roku 1674. V roku 1675 mala svätá Margaréta Mária de Alacoque svoje posledné z veľkých videní. Videnia svätej Margaréty Márie Alacoque a modlitby k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu boli okrem iného aj účinnou zbraňou proti šíriacemu sa jansenizmu, ktoré pertraktovalo Božiu spravodlnosť na úkor Božieho milosrdenstva. Náš Pán Ježiš Kristus sľúbil požehnania tým, ktorí budú uctievať Najsvätejšie srdce Ježišovo. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa šíril aj vďaka jezuitskému rádu.

V roku 1864 svätú Margarétu Máriu Alacoque blahoslavil pápež Pius IX., a v roku 1920 ju kanonizoval Benedikt XV.

Modlitba, ktorú sa modlil Páter Pio, a ktorá úzko súvisí so Svätou Margarétou Máriou Alacoque, sa treba modliť s úprimnou vierou, pričom je potrebné vyvarovať sa monotónnosti. Novénu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorú uvádzame, sa svätý Páter Pio modlil každý deň na úmysly svojich duchovných detí a všetkých, ktorí ho žiadali o modlitbu.

Novéna Pátra Pia k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

I. Ježišu, ty si povedal: „A  ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“, hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

II.Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“, hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene o túto milosť… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

III. Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“, hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

IV. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými, zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky. Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.

Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva…

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Srdce Ježišovo, kraľuj nad nami!

Pripojte sa k akcii rozširovania úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a získajte na Slovensku doteraz nevydanú stostranovú knihu od Guida Vignelliho Najsvätejšie Srdce Ježišovo, najistejšia cesta spásy pre 21. storočie s obrázkom, ktorý si môžete vystaviť na vhodnom mieste vo svojej domácnosti.

Viac informácií nájdete na stránke http://bozskesrdce.sk/public/.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!