O trpezlivosti


28. septembra 2020
  Pokladnica viery

Neobmedzuj hranice trpezlivosti len na znášanie niektorých krívd, ale všetko musíš trpezlivo znášať čokoľvek na teba Boh dopustí. Niektorí ľudia sú veľmi ochotní trpezlivo znášať kríže, ale len také, ktoré sú spojené so slávou, napríklad: padnúť do zajatia vo vojne, trpieť pre náboženstvo, upadnúť do chudoby kvôli súdnym procesom ak sú v práve; no títo nemilujú protivenstvá ale česť, ktorá sa z týchto protivenstiev rodí.

Skutočne trpezlivý sluha Boží nehľadí na to, že mu niektoré protivenstvá prinesú česť alebo potupu, ale všetky v rovnakom duchu znáša.

sv. František Saleský – Filotea