O pôvode vzťahov medzi božskými osobami


24. septembra 2021
  Pokladnica viery

a) Prvá božská osoba (Otec) je bez pôvodu, božskú prirodzenosť má od večnosti sama od seba a má vzťah otcovstva k druhej božskej osobe.

b) Druhá božská osoba (Syn, Slovo) zrodila sa z Otca a má vzťah synovstva k prvej božskej osobe.

c)Tretia božská osoba (Duch Svätý) od večnosti pochádza od prvej (od Otca) a druhej (od Syna) božskej osoby ako prejav (dych) ich spoločnej nekonečnej lásky a má vzťah pôvodu k obidvom. Každá božská osoba má teda iný vzťah k ostatným dvom, a tým sa líši od nich.

Tieto tri zvláštne vzťahy – otcovstvo, synovstvo a pôvod – volajú sa aj osobnými vlastnosťami božských osôb.

Katolícka vierouka


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!