O pokore


7. novembra 2021
  Pokladnica viery

Definícia pokory znie takto: pokora je cnosť, ktorou človek úplne pravdivým sebapoznaním sám vidí svoju malú cenu.

Je vlastná tým, ktorí si vo svojom srdci rozvrhli stupne k výstupu, a tak napredujú od cnosti ku cnosti, až kým neprídu na vrchol pokory, postavia sa na ňom ako na Sione, a hľadia na pravdu.

Sv. Bernard z Clairvaux – O stupňoch pokory a pýchy


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!