O následkoch prvého hriechu


24. októbra 2021
  Pokladnica viery

Následky prvého hriechu boli pre prvých ľudí veľmi smutné. Kvôli svojmu hriechu stratili všetky dary nadprirodzené (svätosť a spravodlivosť) aj mimoriadne (dokonalé poznanie, neoslabenú vôľu, neporušiteľnosť a nesmrteľnosť tela, rajský blahobyt). Ostali im teda len prirodzené dary (telo a duša). Boh potrestal prvých ľudí tým, že:

a) stratili milosť božiu, rozum sa im zatemnil a vôľa sa im naklonila k zlému;

b) museli opustiť raj;

c) museli veľa trpieť a museli umrieť.

Adam musel zápasiť s neúrodnosťou zeme, Eva sa dostala pod moc svojho manžela a mala veľa trápení s deťmi. Príroda sa vzbúrila proti človeku, prírodné sily a nižšie tvory mohli škodiť ľuďom. Zlý duch získal istú moc nad prírodou na škodu ľudstva.

Prví ľudia si zaslúžili za svoj hriech večné zatratenie. Keďže však činili pokánie, Boh ich prijal na milosť. Odpustil im hriech a večný trest, ale časné tresty im neodpustil.

Katolícka vierouka