O čistote srdca


28. júla 2021
  Pokladnica viery

Neporušené ovocie sa dá ľahko uchovať na slame, na piesku alebo v lístí. Ale načaté, nahryznuté ovocie sa nedá dlhšie uchovať, iba tak, že sa zavarí do cukru alebo medu. Tak aj čistota doposiaľ neporušená, sa dá rôznymi spôsobmi uchrániť, ale už raz načatá, porušená čistota nedá sa chrániť inak, len horlivou zbožnosťou, ktorá je pravým cukrom a medom ducha. …

Isté je, Filotea, že nečistí neuvidia Boha, nikto nebude bývať v Jeho svätých stánkoch, len tí, ktorí sú čistého srdca. Kristus Pán sám hovorí, že psi a nehanebníci nebudú mať prístup do kráľovstva nebeského (Zjv 22, 15) a na inom mieste hovorí: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha.“ (Mt 5, 8)

Sv. František Saleský – Filotea

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!