O chvastúnstve


21. augusta 2021
  Pokladnica viery

Taký človek lačnie a smädí po poslucháčoch, pred ktorými by sa mohol chváliť svojou márnosťou, pred ktorými by vylieval všetko čo si myslí, pred ktorými by ukázal, aký je veľký a dobrý.

Poučiť môže, ale nechce. Nestará sa o to, aby poučenie dával alebo dostával o tom, čo sám nevie, ale len aby sa vedelo, že vie to, čo vie.

Sv. Bernard z Clairvaux – O stupňoch pokory a pýchy

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!