Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (7. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
9. júna 2021
  Podcasty  

Božské Srdce túži odmieňať lásku stvorenia k Nemu. Nielen raz, lež tisíckrát tu na zemi a bez konca v nebi. Láska, ktorá v ňom horí, chce človeka zahŕňať všetkou pozornosťou a aj ten najmenší prejav lásky z našej strany chce okamžite odmeniť.

Prečo sme teda takí nevďační? Voči stvoreniam vieme byť pozorní, no voči Bohu nie. Často sme chladní a venujeme sa všetkému inému, len nie tomu, aby sme milovali Pána Boha. Naša neláska mu nedovoľuje zahrnúť nás požehnaniami. Jeho pozornosť voči nám sa prejavila jeho obetou na kríži: nevykúpil nás len kvapkou krvi, jednou slzou, lež obetovaním celého svojho života. Vari sa ľuďom zdá jeho štedrosť nevďačnosťou? Čo by mal viac pre nás urobiť?

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!