Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (2. meditácia) / PODCAST - Christianitas

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (2. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
4. júna 2021
  Podcasty  

Kristus nás miloval do krajnosti a túto svoju lásku vyjadril tým, že sa zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu a obetoval sa za nás na kríži. Akože by sme ho nemali milovať aj my? Vari nám neprejavil dostatočne svoju lásku, pýta sa sv. Alfonz?

Eucharistia je Sviatosťou lásky, v nej s nami zostáva Kristus do skončenia sveta, pretože láska spôsobuje, že chceme zostávať s milovanou osobou. Niet preto väčšieho nešťastia, ako si nevšímať lásku Ježišovho Srdca, či ňou priamo pohŕdať.