Nevhodná veselosť


12. októbra 2020
  Pokladnica viery

Pyšným ľuďom je vlastné stále dychtiť po veselom a vyhýbať sa smutnému, podľa toho výroku: Srdce hlupáka je tam, kde je veselosť. Taký človek nepremýšľa o ničom inom, ako o tom, čo sa mu páči a nevšíma si, či je to dovolené. Nie je už schopný premôcť smiech ani zastrieť svoju nevhodnú veselosť. Vymazal totiž z pamäti všetko, o čom vedel, že je v ňom hodné pohŕdania, a teda že je smutné, a pred svojím zrakom zhromaždil, čo všetko dobré si o sebe myslí.

Sv. Bernard z Clairvaux, O stupňoch pokory a pýchy