Nemecko: biskup žiada, aby kostoly fungovali aj ako očkovacie centrá


21. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Hanoverský biskup Ralf Meister prejavuje udivujúcu formu občianskej uvedomelosti a požaduje, aby kostoly fungovali, v rámci boja proti koronavírusu, ako potenciálne „vakcinačné centrá“.

Cirkev tu nie je iba na Božiu slávu, ale aj na prospech ľudí,“ zdôvodnil biskup Meister svoju požiadavku. Dodáva, že táto požiadavka by sa však mala vždy konzultovať s miestnymi farskými radami.

Táto požiadavka však nemusí vyplývať len z osobného postoja biskupa Meistera, ale má pravdepodobne súvislosť s plánmi Spolkového ministerstva zdravotníctva. Podľa správ nemeckého časopisu Bild, má práve ministerstvo plán, v čase keď štát začne s distribúciou vakcín proti koronavírusu, premeniť telocvične, športoviská, koncertné sály a aj kostoly na „vakcinačné centrá.“

Nápadne to pripomína plán slovenského premiéra Matoviča, ktorý navrhoval Cirkvi, aby v kostoloch, či pred vstupom do kostola, testovala veriacich, pričom prisľúbil od štátu pomoc policajných, úradných či vojenských zložiek.

Biskup Meister však nie je, pokiaľ sa týka vakcinácie obyvateľstva proti koronavírusu, medzi biskupmi až takou výnimkou. Minulý týždeň sa vyslovila Rakúska biskupská konferencia, že „dať sa zaočkovať, je prejavom kresťanskej zodpovednosti.“ Môžeme teda predpokladať, že tlak na veriacich, aby sa dali „zodpovedne zaočkovať“, bude narastať v Európe úmerne s približujúcim sa termínom distribúcie vakcín.

Pokiaľ sa týka premeny, zatiaľ len dočasnej, kostolov na centrá zdravotníckeho humanizmu, alebo na iné spoločensko-prospešné ustanovizne, tak môžeme hovoriť o splnení dávneho osvietenského sna z 18. storočia. Ten prichádza na pretras pri každej protikresťanskej revolúcii. Zmeny vo funkcii kostolných budov nastali už počas Francúzskej revolúcie, no a úplnými majstrami v tomto smere boli komunisti. Takmer všetky kostoly v Sovietskom zväze boli premenené na sýpky, kultúrne domy, stranícke centrá alebo ústredia pionierskych a komsomolských krúžkov.

Aj na Západe už niekoľko rokov pozorujeme príchod nového veku: v Holandsku, Belgicku, Nemecku či Francúzsku sa kostoly menia na bary, kiná, koncertné siene či islamské modlitebne. Pochopiteľne tam potom vyvstáva otázka: prečo by sa nemohli meniť aj na „vakcinačné centrá“?

BM

Zdroj: Kath net

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299