Nemci deportujú konvertitov na kresťanstvo. Čaká ich prenasledovanie

pch24.pl
22. novembra 2019
  Politika

Nemci musia rozhodnejšie a účinnejšie brániť svojich konvertitov na kresťanstvo pochádzajúcich z Blízkeho východu. Toto je najdôležitejší záver správy organizácie Open Doors Germany (ODG).

Správa sa zaoberá 6516-timi osobami, ktoré konvertovali na kresťanstvo v čase od júla 2017 do prvej polovice roku 2019. Väčšinou ide o katolíkov, ale aj zástupcov iných denominácií. Mnohým z nich nie sú berlínske úrady ochotné poskytnúť azyl a “nových kresťanov” deportujú do krajiny pôvodu, kde sú prenasledovaní, stíhaní, ba hrozí im aj trest smrti. ODG poukazuje na to, že už počas azylového konania sú často obviňovaní, že vieru zmenili  iba „zo zištných a nie náboženských dôvodov“. Takéto obvinenia boli a sú vznášané zo strany Nemcov rôznych denominácií, najmä však moslimov z Nemecka i zo zahraničia.

Ako čítame v správe ODG, „táto situácia sťažuje, ba dokonca diskredituje činnosť kňazov a pastorov, ktorí sa týmto konvertitom venujú a potvrdzujú úprimnosť ich viery“. Avšak aj v zriedkavých prípadoch tzv. „fingovanej konverzie“, čaká utečencov v krajine ich pôvodu prenasledovanie. Do 1. júla 2017 Federálny úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) v takmer 68 percentách prípadov vydával kladné rozhodnutia pre konvertitov na kresťanstvo. Po tomto dátume klesol počet pozitívne vybavených žiadostí na 36 percent. Najväčší počet konvertitov za toto obdobie bol u Iráncov (spolu 4550) a utečencov z Afganistanu a Sýrie.