Nedávajme veriacim zábavu ale svätosť


24. septembra 2020
  Pokladnica viery

Práve svätosťou sa kresťanstvo v prvých storočiach rozšírilo omnoho viac než apologetickými prednáškami, aj keď malo nepriateľov takých mocných, aj keď boli voči nemu všemožné predsudky  a aj keď bola skaza taká všeobecná. Či sa dá uviesť napríklad  len jediný príklad, že by Cirkev v tom období musela vymýšľať zábavy, aby odvracala od nemravných pohanských divadiel duše, ktoré chcela zachraňovať? … Môžeme na príklade v životoch sv. Ambróza alebo sv. Augustína, ktorí tak podivuhodne uchvacovali duše, nájsť čo i len jeden prípad, že by organizovali spolky, aby svojim ovečkám pripravili zábavu, aby zabudli na pohanské rozkoše?

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu