Nebeský dvor - Christianitas

Nebeský dvor

Leonard Przybysz
25. septembra 2019
  Kultúra

Jean Fouquet (1420-1480) bol jedným z najväčších francúzskych umelcov konca stredoveku. Miniatúra zobrazujúca Najsvätejšiu Trojicu v sláve – z Hodín Etienna Chevaliera, ktoré dnes môžeme vidieť v múzeu na zámku Chantilly vo Francúzsku – je jedným z najkrajších zobrazení Neba.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Všetko na tomto diele je mimoriadne jemné a zároveň symbolické. Napríklad na Pannu Máriu sa dívame z profilu a jej trón spočíva na dvoch schodoch, zatiaľ čo trón Najsvätejšej Trojice je vyvýšený na troch, čím sa poukazuje na nekonečnú Božiu nadradenosť nad stvorením.

Aj keď je tento obraz miniatúrou, umelcovi sa v ňom podarilo vyjadriť nekonečnú nesmiernosť Neba. Žiara, ktorá vychádza z trónu Najsvätejšej Trojice, zaplavuje zlatistým svetlom všetkých spasených – obyvateľov Neba ponorených do adorácie a kontemplácie. Otec, Syn a Duch Svätý majú rovnakú tvár – pretože, ako učí katolícka viera, Najsvätejšia Trojica je jeden Boh v troch Osobách.

Celá nebeská hierarchia adoruje a kontempluje Trojicu sediacu na nádhernom veľkolepom trojitom tróne obklopenom deviatimi anjelskými zbormi. Každá z troch Osôb drží v ľavej ruke zemeguľu, pravou rukou požehnáva spasených.

Medzi nimi vidíme patriarchov, prorokov, apoštolov, mučenice a mučeníkov, pápežov, biskupov, vyznávačov, panny a nespočetné množstvo svätých a blahoslavených. A v štyroch rohoch zlatej klenby obklopujúcej Boha sú štyria evanjelisti symbolizovaní orlom (svätý Ján), anjelom (svätý Matúš), býkom (svätý Lukáš) a levom (svätý Marek).

Všetko na tomto obraze je predchnuté úžasom a posvätnosťou.

Na rozdiel od stredovekého spôsobu zobrazovania, súčasné sakrálne umenie zobrazujúce Nebo už v máločom odráža našu vieru. V katolíckom prostredí sa šíri idylická predstava Neba ako miesta večného pokoja, kde usmiati červenučkí anjelici hrajú na husliach a tak obšťastňujú obyvateľov Raja, počas ich večne trvajúcej dovolenky.

V stredoveku katolíci verili, že dostať sa do Neba je ťažké. Veď napokon Sväté písmo učí, že „nebeské kráľovstvo trpí násilie“ (Mt 11,12), čo znamená, že ho možno dosiahnuť po tvrdom duchovnom boji.

Počet vyvolených nie je obmedzený – všetci sme pozvaní do večného života. Treba si ho len zaslúžiť…