Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež


13. apríla 2021
  Pokladnica viery

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež, pre jednotlivé biskupstvá patričný biskup.

Všeobecné cirkevné snemy –, ktoré zvoláva pápež – vydávajú zákony pre celú Cirkev, snemy provinciálne a diecézne –, ktoré zvolávajú biskupi – pre patričnú cirkevnú provinciu alebo diecézu.

Zákon cirkevný viaže všetkých ľudí, ktorí boli sv. krstom do Cirkvi prijatí a dospeli k užívaniu rozumu.

Katolícka mravouka