Povinné čítanie katolíka: „Vyznania“ sv. Augustína a „Filotea“ sv. Františka Saleského - Christianitas

Povinné čítanie katolíka: „Vyznania“ sv. Augustína a „Filotea“ sv. Františka Saleského


26. januára 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Internetové knihkupectvo www.christianashop.sk ponúka dve nové veľmi hodnotné publikácie: Vyznania sv. Augustína a Filoteu sv. Františka Saleského.

Vyznania zo 4. storočia od sv. Augustína sú považované za jednu z najkrajších autobiografií v histórii. Sú farbistou meditáciou muža v strednom veku nad zmyslom a cieľom vlastného života.

Čitatelia sú už po stáročia priťahovaní úprimnou spoveďou autora o hriechu aj spáse, pričom autor sa viac ako hriechu venuje práve vyslobodeniu z neho a nesmiernej Božej milosti. Augustín je zvlášť ovplyvňovaný slávnym kazateľom svojej doby, sv. Ambrózom. Zatiaľ čo Ambróz bol vyslovene intelektuál; Augustín, jeho žiak, bol iný: nezamestnávali ho ani tak intelektuálne debaty, ako skôr ťažký boj s vlastným, hriechom bičovaným telom. Kniha je teda svedectvom tohto jeho osobného zápasu.

Rozprávanie Vyznaní ukazuje, ako Augustín formuje vôľu zriecť sa nezriadenej sexuálnej túžby čítaním listov sv. Pavla. Rozhodujúca scéna sa odohráva v záhrade v Miláne, kde sa zdá, že detský hlas vyzýva Augustína, aby „vzal a čítal“, načo nachádza v Pavlových spisoch inšpiráciu, aby si osvojil život v čistote.

Druhou novinkou je kniha patróna novinárov a spisovateľov, sv. Františka Saleského s názvom Filotea. Je známa tiež ako Úvod do zbožného života a je takisto považovaná za veľmi významné dielo svetovej literatúry. Po prvýkrát bola vydaná v roku 1609, skompletizovaná bola presne o dvadsať rokov neskôr a už vo svojej dobe sa tešila značnej popularite. Jej kvality vyzdvihovali ako katolíci, tak aj protestanti; inšpirovaná bola kresťanskou mníšskou praxou duchovného čítania.

Filotea je vlastne zbierkou listov, ktoré sv. František Saleský napísal pre madame Marie de Charmoisy, manželku veľvyslanca vojvodu Savojského. Tá ho žiadala o duchovné rady. Keď Marie ukázala Františkove listy svojmu spovedníkovi, ten v nich ihneď rozpoznal výnimočného ducha múdrosti a listom požiadal Františka, aby tieto svoje práce vydal pre širší okruh ľudí. Ten súhlasil.

Záujemcovia si môžu obidve knižky objednať na nasledovných adresách:

Vyznania svätého Augustína: https://www.christianashop.sk/sv-augustin-vyznania/

a

Filoteu svätého Františka Saleského: https://www.christianashop.sk/filotea-sv-frantisek-salesky/


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!