Načo stvoril Boh svet a najmä človeka


19. novembra 2020
  Pokladnica viery

Načo stvoril Boh svet a najmä človeka

Pán Boh nič nerobí zbytočne, a ani svet nestvoril zbytočne. Stvoril ho na svoju česť a slávu. Svet podľa vôle božej má robiť Pánu Bohu česť tak, ako umelecké dielo robí česť svojmu majstrovi. Aj Písmo sväté hovorí: „Všetko pre seba samého učinil Pán.“(Prísl 16, 4.) Vo svete sú dvojaké tvory: nerozumné a rozumné. Nerozumné tvory majú robiť Bohu česť nevedomky svojím poriadkom, svojou zákonitosťou, svojou plánovitosťou a svojím obdivuhodným súladom.

Rozumné tvory majú Boha oslavovať vedome a dobrovoľne; majú (svojím rozumom z prírody a —keďže Boh dal ľudom aj zjavenie —aj vierou zo zjavenia božieho) Boha poznať, majú ho ako svojho starostlivého Otca milovať a majú Bohu slúžiť, t.j. majú plniť jeho vôľu (známu rozumu z prírody a viere zo zjavenia

43božieho). Ako odmenu za túto službu určil im večné blahoslavenstvo v nebi. Boh nepotrebuje oslavu svojich rozumných tvorov, t.j. ľudí, a nie je na ňu odkázaný. Takúto oslavu potrebujú sami ľudia, veď osoh z nej majú vlastne oni (oni budú za ňu odmenení večnou blaženosťou).

Katolícka vierouka