Na slovenských základných a stredných školách budú Nórske fondy financovať klimatické vzdelávanie


28. februára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Ministerstvo životného prostredia oznámilo, že deväť slovenských miest získalo z Nórskych fondov 12 miliónov eur kvôli zvýšeniu „schopnosti reagovať“ na klimatické zmeny. Z týchto miliónov pôjde jeden milión na 28 škôl, aby sa pomocou nich zabezpečilo správne vzdelávanie slovenských žiakov o klíme a ekológii.

Ministerstvo uvádza, že 34 projektových zmlúv nadobudlo v piatok 26. februára účinnosť: „Vďaka financiám z Nórskych fondov mestá budú môcť zlepšiť kvalitu bývania a znížiť produkciu emisií oxidu uhličitého, či posilniť schopnosť reagovať na klimatické zmeny prostredníctvom plánovania a realizácie konkrétnych opatrení.“

Na školách čaká pedagógov a riaditeľov dôležitá úloha, ako žiakom neustále pripomínať novú ekologickú ideológiu, ktorá začína pripomínať sekulárne eko-náboženstvo. Agentúra TASR uviedla, že „základné a stredné školy prispejú k upevňovaniu povedomia žiakov o klimatickej kríze a spôsoboch, ako sa pripraviť na nepriaznivé dôsledky globálneho otepľovania. Má ísť nielen o teoretickú výučbu, ale aj praktickú v priestoroch škôl a školských areáloch.“

Nórske fondy sú všeobecne známe svojou podporou ľavicovo liberálnych ideologických konštruktov, ako LGBT+, gender ideológie, či feminizmu. Ich vplyv je aj v slovenských vládnych inštitúciách významnejší, než by si možno bežní občania uvedomovali. V duchu hesla: kto platí, ten rozhoduje.

Žiadatelia o dotáciu budú podľa ministerstva spolupracovať so subjektami z prispievateľských krajín, Nórska a Islandu. Ministerstvo verí, že vďaka týmto podporným programom sa podarí „zmierňovať zmenu klímy a prispôsobovať sa tejto zmene.“

BM

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!