Moslimovia konvertujú vďaka príkladu kresťanov – Chaldejský arcibiskup z Mosulu - Christianitas

Moslimovia konvertujú vďaka príkladu kresťanov – Chaldejský arcibiskup z Mosulu

Aldo Maria Valli
19. decembra 2019
  Cirkev

Prenasledovanie kresťanov v Iraku viedlo k obráteniu „tisícov“ moslimov. Uviedol to chaldejský arcibiskup Najib Mikhael Moussa, dominikán, menovaný za arcibiskupa Mosulu v januári tohto roku, ktorý vystúpil na druhej medzinárodnej konferencii o prenasledovaní kresťanov konanej koncom novembra v Budapešti za účasti šesťstopäťdesiatich zástupcov zo štyridsiatich krajín z celého sveta.

Po všetkom násilí, ktoré vytrpeli, dodal Moussa, kresťania starovekého Ninive majú silnejšiu vieru, ktorá je príkladom pre mnohých moslimov a priťahuje ich: „Prišli sme o všetko okrem našej viery v Ježiša Krista.“

Aby sme pomohli prenasledovaným, povedal arcibiskup, keď rozprával o skúsenosti kresťanov počas okupácie Mosulu zo strany ISIS (2014 – 2017), „najprv treba pomôcť prenasledovateľom, vyslobodiť islamistov, ktorí sú väzňami, ba otrokmi „ideológie“ a ponúknuť im evanjelium, aby mohli „objaviť Boha lásky a utiekli pred smrťou a násilím“.

Arcibiskup vysvetlil, že taktiež je veľmi dôležité naďalej chrániť kresťanské dedičstvo v regióne, konkrétne „liturgiu, históriu, náš materinský jazyk, naše rukopisy, našu dokumentáciu“, pretože inak „strom odrezaný od koreňov zahynie“.

Budapeštianske stretnutie, ktoré organizovala maďarská vláda, bolo zamerané na prehĺbenie spolupráce medzi tými, ktorí pomáhajú prenasledovaným kresťanom. Náboženskí a občianski lídri, diplomati a dobrovoľníci diskutovali o stratégiách, ktoré pritom treba uplatňovať.

Patriarcha Ignatius Aphrem II. zo Sýrskej pravoslávnej cirkvi v Antiochii a na celom východe s poľutovaním konštatoval, že ani po „piatich rokoch nášho úpenlivého volania a plaču mnohí ľudia ešte o nás nevedia“ a že „bolo podniknutých len veľmi málo konkrétnych krokov proti reálnym ohrozeniam našej existencie v krajine našich predkov “.

Patriarcha zdôraznil, že za posledné dve desaťročia 90 % kresťanov opustilo Irak a 50 % opustilo Sýriu. Podľa patriarchu to, čo sa stalo na Blízkom východe, je „obyčajná genocída“. Okrem toho vyzdvihol hrdinstvo mnohých kresťanov a osobitne Maďarsko za jeho pomoc prenasledovaným kresťanom a vyzval USA a Európsku úniu, aby zrušili sankcie voči Sýrii, pretože tieto „ubližujú iba bežným ľuďom“.

Zdroj: wikipedia.com

Patriarcha dodal, že to, čo kresťania potrebujú, je rešpektovanie ich ľudských práv: „Rovnaké občianstvo a rovnaké práva a povinnosti ako ostatní“, aby sa kresťania necítili ako občania „druhej kategórie“.

Kardinál Péter Erdő, maďarský prímas a ostrihomský arcibiskup, povedal, že svet „nesmie mlčať o prenasledovaniach, ani sa stavať k fyzickým útokom ako keby sa nič nestalo“. „Musíme pozdvihnúť naše hlasy, pomáhať prenasledovaným a podporovať ich, aby opäť mohli žiť a pracovať vo svojich krajinách. “

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Sziijártó uviedol, že zakaždým, keď na stretnutiach ministrov EÚ nastolí otázku prenasledovania kresťanov, naliehajú na neho, aby radšej použil výraz „náboženských menšín“, akoby chceli naznačiť, že protikresťanský sentiment možno akceptovať. V skutočnosti najviac prenasledovaní na svete sú kresťania, a to nielen na Blízkom východe.

Je prípad aj Nigérie, ktorej situáciu ilustroval biskup Oliver Dashe Doeme z diecézy Maiduguri, ktorá je v centre islamistických útokov.

Podobne ako mosulský arcibiskup, aj monsignor Doeme potvrdil, že kresťania jeho krajiny pri prenasledovaní preukázali „nezlomnú“ vieru a stali sa silnejšími vďaka eucharistii, eucharistickej adorácii (najmenej hodinu pred omšou v každej farnosti) a mariánskej zbožnosti prostredníctvom modlitby posvätného ruženca.

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ