Modlitbová skupina pozýva na deviatnik ku cti Krista Kráľa - Christianitas

Modlitbová skupina pozýva na deviatnik ku cti Krista Kráľa


14. novembra 2022
  Krátke správy

Modlitbová skupina, ktorá sa pravidelne schádza na pobožnosť sv. ruženca na Rybnom námestí v Bratislave pozýva na modlitbu deviatnika ku cti Krista Kráľa. V nedeľu 27. novembra bude väčšina katolíkov na Slovensku oslavovať práve tento sviatok ustanovený pápežom Piom XI. v roku 1925. Rozhovor s pani Jurkemikovou z tejto modlitbovej skupiny sme priniesli v obsiahlejšom článku: https://www.christianitas.sk/organizatori-pozyvaju-na-stvrtkove-modlitby-svateho-ruzenca-na-rybnom-namesti-v-bratislave/.

Zdroj: faithofthefathersreadings.blogspot.com

Novéna nesie názov „Pobožnosť ku cti Ježiša Krista opravdivého kráľa“ a skupina sa ju začala modliť od piatku 11. novembra. Skladá sa zo štyroch modlitieb:

1) Otče náš
2) Zdravas Mária
3) Sláva Otcu
4) Modlitba novény.

Tá znie:

Ó Pane, náš Boh, Ty jediný si Najsvätejší Kráľ a Vládca všetkých národov. Prosíme Ťa, Pane, a máme veľké očakávanie, že dostaneme od Teba, ó Božský Kráľ, milosrdenstvo, pokoj, spravodlivosť a všetko čo je dobré.

Ochraňuj nás, ó Pane, náš Kráľ, naše rodiny a krajinu, kde sme sa narodili. Stráž nás, prosíme Ťa, Najvernejší Pane. Ochraňuj nás od našich nepriateľov a od Tvojho spravodlivého súdu. Odpusť nám, ó Zvrchovaný Kráľ, naše hriechy proti Tebe. Ježiš, Ty si Kráľ milosrdenstva. Zasluhujeme si Tvoj spravodlivý súd. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám. Dôverujeme Tvojmu veľkému milosrdenstvu.

Ó, najväčšiu bázeň vzbudzujúci Kráľ, skláňame sa pred Tebou a prosíme: Nech je Tvoja vláda, Tvoje kráľovstvo, uznané na celej zemi. Amen.

Táto novéna má aj prisľúbenia:

Prisľúbenia: „Dcéra moja, sľubujem ti, že zakaždým, keď sa pomodlíš túto novénu: obrátim desať hriešnikov, privediem desať duší k jedinej pravej viere, vypustím desať duší z očistca, z ktorých bude veľa duší kňazov, a budem menej prísny na svojom súde národov. Zakaždým, keď sa budeš modliť tieto modlitby, zmiernim silu trestu nad tvojou krajinou. Dušiam, ktoré mi dôverujú a budú sa modliť túto novénu, udelím tieto svoje prísľuby.

Prajem si, aby sa táto novéna modlila deväť dní pred mojím sviatkom Krista Kráľa, ale povzbudzujem duše, aby sa modlili túto novénu kedykoľvek počas roka. Svoje prísľuby udelím vždy, keď sa bude modliť.

MG

Titulný ilustračný obrázok, zdroj – faithofthefathersreadings.blogspot.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne