Množia sa krádeže hostií


25. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

Neznámy páchateľ ukradol uprostred kostola Svätej Alžbety v Boone, štát Severná Kalifornia, tabernákulum (schránku na Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu) aj s hostiami. Farníci zarmútení touto správou sa obávajú, že sväté hostie boli ukradnuté na to, aby boli zneužité pri vykonávaní satanistického rituálu.

Krádeže Najsvätejšej Sviatosti v Spojených štátoch sa stávajú bežným javom. V máji 2019 spravodajská agentúra Life Site News informovala o deviatich konsekrovaných hostiách, ktoré boli ponúkané na predaj cez internet. Predajca vysvetľoval, že hostie sa dajú použiť pri rituáloch čiernej mágie.

Tento jav sa však netýka len USA. Ku krádežiam, predaju a následnému znesväcovaniu dochádza masovo aj v Európe. Krajinou, najviac postihnutou touto bezbožnosťou je Taliansko. Taliansko je aj krajinou s najväčším počtom satanistických organizácii.  

Aj v Európe je množstvo internetových ponúk na predaj konsekrovaných hostií, za účelom čiernych omší. K tým sa môžu samotní satanisti ľahko dostať počas rôznych náboženských slávností, pri ktorých sa hostie podávajú na ruku. Keďže sa vždy nekontroluje ako s hostiou „prijímajúci“ naloží, tak si ju môže poľahky odniesť a predať, prípadne inak zneužiť. Stáva sa, že pri veľkých masových podujatiach ako sú Svetové dni mládeže, prijímajú veľké množstvá ľudí na ruku bez kontroly alebo organizátori dokonca ponechajú konsekrované hostie, aj vo veľkom množstve, po sv. omši nestrážené, ako sa to stalo pri jednej masovej púti do Lúrd. Hostie sa potom stávajú ľahkým cieľom pre zlodejov.

BM

Zdroj: KAI