Minister Ján Budaj (OĽaNO) podporuje vyhlásenie stavu klimatickej núdze


22. januára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Nová hračka ľavicových ekológov, stav klimatickej núdze, sa pomaly, ale isto presúva k politickému stredu. Dá sa však tiež povedať, že politický stred sa v Európe už desaťročia posúva doľava. Najnovšie sa snahy eko-aktivistov stretli s pochopením u ministra životného prostredia Jána Budaja.

Ten reagoval na petíciu iniciatívy Klíma ťa potrebuje (názov pripomína mobilizačné letáky rôznych armád a vzbudzuje dojem, že „klíma“ je nejaká persóna, ktorá si má nárokovať našu lojalitu), ktorá nesie názov Za klímu, za budúcnosť (tu je asociácia s bojovým pokrikom – Za stranu, za ľudí ešte nutkavejšia) a ktorá žiada poslancov slovenského parlamentu, aby vyhlásili stav klimatickej núdze, s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040.

Aktivista Jakub Hrbáň, z iniciatívy Klíma ťa potrebuje, uviedol pre TASR: „Pre Slovensko by tak vyhlásenie stavu klimatickej núdze pravdepodobne neznamenalo nič zásadne odlišné, pretože náš legislatívny rámec pojem klimatická núdza nepozná a bolo by ho nutné definovať.“ Po zadefinovaní a deklarovaní stavu núdze, by nastúpila podľa Hrbáňa nová legislatíva, ktorá stanoví „aké zákony by sa v tomto stave mali alebo nemali prijímať.“

Po skúsenostiach so súčasnými núdzovými stavmi, v ktorých našla vláda svoje zaľúbenie, si môžeme ľahko domyslieť, že ďalší variant núdzového stavu, tentokrát klimatický, by priniesol nové obmedzenia slobôd a zrejme aj práv nakladať so svojím súkromným majetkom, predovšetkým pôdou, rastlinami a živočíchmi. Ale pravdepodobne aj v rámci stravovacích návykov, správania sa v zamestnaní či na verejnosti, by nové zákony priniesli mnohé pokrokové obmedzenia.

Minister životného prostredia Ján Budaj síce podotýka, že slovenský právny poriadok nepozná pojem „klimatická núdza“, avšak podporuje vyhlásenie tohto stavu, pretože ide, ako uviedol pre TASR, „o silné politické gesto“. Cieľom vyhlásenia by podľa Budaja malo byť zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti, podnikateľov a politikov: „Vyhlásenie, ktoré by schválili poslanci NR SR, by ukázalo, že máme parlament, ktorý vníma budúce hrozby a odpovedá na ne. Vyslali by signál, že Slovensko to myslí s ochranou klímy a životného prostredia vážne.

Aktivisti požadujú okrem vyhlásenia stavu klimatickej núdze, aby vláda do konca roku 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako uhlíkovú neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je požiadavka, aby slovenská vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie. Čiže podľa starého súdružského hesla: Dobehnúť a predbehnúť!

Splniť nariadenia nestačí. Treba sa ukázať angažovaným a aktívnym. Ako povedal súdruh profesor vo filme Mareček, podajte mi pero!: „Hujer? Tou svojou snaživosťou, nesmiernou, on si tie známky zaistí.“

BM

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!