Mierna epidémia, za ktorou vidíme Božiu ruku

Roberto de Mattei
23. septembra 2020
  Spoločnosť

Rok 2020 sa bude pamätať ako čas historického prielomu, ktorý výrazne ovplyvnil každodenný život na celom svete.  Aj keď sa zdá, že koronavírus je výsledkom genetického inžinierstva čínskych komunistov (v tomto ohľade je najpresvedčivejšou knihou Cina Covid-19 od Josepha Tritta. La Chimera che ha cambiato il Mondo, Cantagalli, Siena 2020), ukazuje sa aj význam existencie sociálneho inžinierstva, ktoré sa snaží riadiť verejnú mienku. To všetko v situácii, ktorá je pravdepodobne prekvapujúca aj pre kruhy, ktoré sú pripravené manipulovať verejnou mienkou a riadiť ďalší osud spoločenstva. 

Jedným z najmarkantnejších výsledkov tejto techniky sociálneho inžinierstva je umelé rozdelenie masmédií na tých, ktorí sa obávajú infekcie a tých, ktorí sa obávajú ekonomických dôsledkov pandémie, pričom minimalizujú skutočnú nákazlivosť vírusu. Tí prví sa označujú za „obozretných“ a ostatných nazývajú „popierači“. Tí druhí obviňujú „obozretných“ z toho, že sa podriadili sanitárnej diktatúre. Pre „obozretných“ je zdravie populácie prioritou, pre nich je najvyššou hodnotou život, preto by sa malo urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo smrti. Pre tých druhých je ekonomika prioritou, pretože ich najvyšším dobrom je materiálny blahobyt, preto by sa malo robiť všetko pre ochranu pohodlného života. Ich falošné alternatívy, ktoré sa prezentujú ako bolestivá dilema, možno zhrnúť do otázky: „Zomrieť na koronavírus alebo sa nechať vyhladovať?“

Za posledných pár desaťročí moderná spoločnosť podporovala obsedantný kult tela pričom zabúdala, že telo čerpá svoj život z duše s večným osudom. Na druhej strane, keď hovoríme, že verejnou diskusiou sa majú riešiť iba problémy týkajúce sa zamestnanosti a práce, zostávame na rovnakom materialistickom horizonte a zabúdame, že nie všetky udalosti je možné vysvetliť ekonomicky.

Ak dnes existuje zásadný problém, ktorý ovplyvňuje životy jednotlivcov, je to potrat. Každý rok sú milióny ľudí na celom svete obeťami systematického zabíjania, ktoré sa na Západe prehlbuje od 70. rokov, obeťou tejto genocídy sú milióny detí. Hlavnými príčinami dnešného demografického kolapsu spoločnosti, a teda aj hospodárskej krízy, ktorá ovplyvňuje našu spoločnosť, sú antikoncepcia a potraty. Ale o tom sa mlčí, akoby sa mohlo pripustiť, že skutočným problémom bola strata princípov, na ktorých boli postavené európske dejiny.

Najdramatickejšie je mlčanie pastierov Cirkvi, ktorí počas tzv. epidemickej hrozby opustili prirodzené udeľovanie sviatostí, samotného zdroja života, duše i tela. Po otvorení kostolov to viedlo k exodu veriacich a dramatickému nárastu zneuctenia Najsvätejšej Eucharistie v dôsledku prijímania do rúk. A napriek tomu všetci kňazi vedia a modlia sa podľa slov varovania, ktoré zanechal prorok: “Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch; rozohnané sú moje ovce po celom povrchu zeme a niet toho, kto by ich hľadal, niet toho, kto by šiel za nimi.”  (Ez 34, 6).

V „epoche koronavírusu COVID-19“ dochádza k hlbokým zmenám vo zvykoch a životných návykoch každého z nás, ale len málokto sa obťažuje definovať, čo je za tým: tajné nariadenia Prozreteľnosti, ktoré sú Božou rukou konajúcou v konkrétnom čase spôsobom, ktorý od večnosti určuje a chce Božská myseľ. Boh vo svojej prozreteľnosti chráni a vedie všetky svoje stvorenia, pretože jeho múdrosť „Siaha mocne od jedného konca k druhému, a všetko riadi najlepšie.“ (Múd 8,1).

Koronavírus je dnes „milostivá“ choroba, dosť odlišná od moru, ktorý zdecimoval Rímsku ríšu v prvých storočiach nášho letopočtu, alebo od Čiernej smrti, ktorá zdecimovala európske štáty v 14. storočí. Avšak práve týmto spôsobom sa zjavuje Božská múdrosť, ktorá ukazuje slabým, arogantným, zbabelým a pyšným ľuďom 21. storočia, ako málo stačí na to, aby sa zmiatli a ponížili. Nie je potrebná čierna smrť ani jadrová vojna, stačí mierna epidémia a sociálni inžinieri, tieto dva faktory zbúrajú istoty, vyvolajú nespočetné obavy, ničia globálne projekty a vytvárajú stav duševného zmätku, ktorý je tým najhorším, zaslúženým trestom pre ľudí, ktorí sa obrátili chrbtom k Bohu, a rovnako je trestom aj pre tých Pastierov, ktorí opustili vaše ovčince…

Nie je to však posledný čin v tejto tragédii…

***

Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil s podnadpisom Doposiaľ nenapísané dejiny ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia a nemalou mierou naň vplýva i dnes. Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na odkaze: https://www.christianashop.sk/druhy-vatikansky-koncil-doposial-nenapisane-dejiny/.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!