Magnifikat – velebiť Boha ústami Panny Márie / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
30. decembra 2020
  Podcasty  

Magnifikat alebo Chválospev Panny Márie je jeden z chválospevov, ktorý je uvedený v Evanjeliu sv. Lukáša (prvá kapitola verše 46 až 55). Svoj názov má zo začiatočných slov v latinčine Magnificat anima mea – Velebí moja duša.

Táto modlitba je pevnou súčasťou večernej modlitby kňazského breviáru tzv. vešpier. Magnifikat je chválospev, ktorý hovorí Mária pri navštívení svojej príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa. Táto návšteva sa uskutočnila po tom, čo anjel zvestoval Márii, že počne a porodí syna a zároveň sa dozvedela, že Alžbeta v svojej starobe čaká svoje prvé dieťa.

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.


Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!