LGBT organizácia Viera a dúha sa zúčastní synodálneho cirkevného procesu vo Varšave


16. novembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Vo Varšavskej arcidiecéze sa synodálnych konzultácií zúčastní organizácia Viera a dúha, združujúca homosexuálov, ktorí sú údajne „oddaní kresťanstvu“. Ide o reakciu na pozvanie, ktoré biskup Piotr Jarecki predtým poslal LGBT komunite.

O zapojení sa do synodálneho procesu informovala organizácia Viera a dúha na svojom facebookovom profile. Predstavitelia organizácie, Marcin Dzierżanowski, Łukasz Kachnowicz (bývalý kňaz!) a Uschi Pawliková, sa 3. novembra stretli so sekretárom varšavského arcibiskupa kardinála Kazimerza Nycza, otcom Matteom Campagnerom.

Účasť Viery a dúhy na synodálnom procese komentoval biskup Jarecki v rozhovore pre denník Rzeczpospolita nasledovne: „Kto sa chce z dobrej vôle zapojiť do synodálneho procesu, nemal by byť vylúčený. Synodálne konzultácie, toto ’chodenie spolu’ treba chápať a uskutočňovať z dvoch perspektív: vnútornocirkevnej a mimocirkevnej. Druhá perspektíva môže pokrývať rôzne prostredia.“

Pred niekoľkými týždňami biskup Jarecki v rozhovore pre PAP povedal, že ak sa akákoľvek LGBT skupina pripojí k synodálnym konzultáciám, nebude z nich vylúčená. Viera a dúha uvádza, že si podala žiadosť a chcela si overiť, či je to pravda.

Činnosť Varšavskej arcidiecézy je v súlade s dokumentami pripravenými sekretariátom vatikánskej synody. Podľa smerníc zhora, by biskupi mali dať slovo všetkým: veriacim aj neveriacim, katolíkom, pohanom, ateistom, odpadlíkom – každému, kto chce „pomôcť Cirkvi na jej ceste synodality“.

Arcidiecéza však nemusela vstúpiť do dialógu so skupinou Viera a dúha. Vo formálnom zmysle sú synodálne dokumenty skôr návodom ako povinnosťou. Napríklad v Gdanskej arcidiecéze bola Viera a dúha odmietnutá. Vo svete sú aj príklady biskupov, ktorí sa vôbec vzdávajú účasti na synodálnom procese v obave z jeho negatívnych dôsledkov pre stav viery.

Organizácia Viera a dúha bola založená v roku 2012. Skupina tvrdí, že „každá sexuálna orientácia a rodová identita sú darom od Boha a sú zlučiteľné s vierou“. Ako svoje ciele definuje činnosť smerujúcu k plnému uznaniu homosexuálnych pseudomanželstiev a adopcií detí takýmito pármi v Cirkvi a aj v sekulárnych spoločenstvách. Na stránke skupiny sa okrem iného píše: „Snažíme sa urýchliť posun v cirkevnom učení smerom k uznaniu plnej hodnoty manželstva a iných LGBT+ vzťahov, vrátane dúhových rodín vychovávajúcich deti. Veríme, že zmenou vedomia v cirkvách prispievame k zvyšovaniu blahobytu celej spoločnosti.

Pred niekoľkými rokmi sa skupina zapojila do kampane Dajte si znak pokoja, v rámci ktorej takzvané „otvorené katolícke komunity“ nadviazali dialóg s LGBT skupinami.

BM

Zdroj: PCH24, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!